พลังงานคลอด กม.ใหม่เข้มทุกกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงต้องฝึกอบรม

0
690

กรมธุรกิจพลังงานเผยรายละเอียดกฎหมายกำหนดคุณสมบัติและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ระบุมีผลบังคับใช้ 29 พ.ค.นี้ ส่งผลให้ธุรกิจน้ำมันและธุรกิจก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภทจะถูกควบคุมอย่างเข้มข้น ผู้ประกอบกิจการต้องส่งพนักงานเข้ารับการอบรมภายใน 2 ปี คาดมีผู้ปฏิบัติงานต้องเข้ารับการอบรมกว่า 100,000 คน 

20160521_topic22

             นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยว่า กฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้วโดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 29 พ.ค.2559 นี้ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภท

ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวได้กำหนดระยะเวลาให้ผู้ประกอบการน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการต้องส่งพนักงานเข้ารับการอบรมภายใน 2 ปี นับจากวันประกาศกรมธุรกิจพลังงานมีผลบังคับใช้ หากพ้นกำหนดผู้ประกอบการมีโทษตามกฎหมายมาตรา 66 จำคุกไม่เกิน 1 ปี และปรับเงินไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเมื่อถึงวาระการต่ออายุใบอนุญาต หากไม่มีผู้ปฏิบัติงานจะไม่ได้รับการต่ออายุใบอนุญาต และต้องขออนุญาตใหม่

20160521_topic0jpg 20160521_topic02

             สำหรับกฎหมายฉบับนี้จะทำให้ธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิงมีการพัฒนามาตรฐานด้านความปลอดภัยตั้งแต่การจัดเก็บ การขนส่งและการให้บริการกับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น  และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยต่อนักธุรกิจ และนักลงทุนจากต่างประเทศ ในการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยด้านพลังงานให้กับผู้ปฏิบัติงาน และผู้ใช้บริการ

             “กฎหมายที่ออกมาครั้งนี้จะครอบคลุมประเภทกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งเดิมกฎหมายยังครอบคลุมเพียงธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติบางส่วนเท่านั้น ส่วนที่เพิ่มเติมในกฎหมายฉบับนี้คือ ธุรกิจน้ำมัน และธุรกิจก๊าซธรรมชาติส่วนที่ยังไม่ครอบคลุม ซึ่งภาพรวมจะทำให้ปั๊มแอลพีจี น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ NGV ร้านจำหน่าย คลัง รถขนส่ง ท่อจะต้องมีการส่งพนักงานมาอบรมมาตรฐานปลอดภัยทั้งหมด เพื่อที่จะให้มาตรฐานความปลอดภัยตั้งแต่การจัดเก็บ การขนส่ง และการให้บริการผู้บริโภค” นายวิฑูรย์กล่าว

20160521_topic04

             นายสุรพงษ์ พงษ์สุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน กรมธุรกิจพลังงานกล่าวว่า กฎหมายฉบับนี้จะครอบคลุมทุกประเภทกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งเดิมกฎหมายยังครอบคลุมเพียงธุรกิจก๊าซปิโตรเลียม และก๊าซธรรมชาติบางส่วนเท่านั้น ส่วนที่เพิ่มเติมในกฎหมายฉบับนี้คือธุรกิจน้ำมัน และธุรกิจก๊าซธรรมชาติส่วนที่ยังไม่ครอบคลุม

             ทั้งนี้ส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายนี้ ประกอบด้วย ผู้ฝึกอบรม  วิทยากร และผู้ปฏิบัติงาน โดยผู้ฝึกอบรมและวิทยากรต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนด และต้องได้รับใบรับรองจากกรมธุรกิจพลังงาน ในส่วนผู้ปฏิบัติงาน ต้องผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นตามประเภทของกิจการที่ระบุไว้ รวม 23 กิจการ ซึ่งจำนวนสถานประกอบการทั่วประเทศที่ต้องมีผู้ปฏิบัติงาน รวมกว่า 38,000 แห่ง โดยคาดว่าจะมีผู้ปฏิบัติงานที่ต้องเข้ารับการอบรมกว่า 100,000 คน

             อ้างอ้างมาจาก http://www.naewna.com/