กฟผ.จับมือฟฟล.ลงนามข้อตกลงการปฏิบัติการเชื่อมต่อระบบกำลังไฟฟ้ารับการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียน

0
2655

กฟผ.โดยนายเริงชัย คงทอง รองผู้ว่าการระบบส่ง ร่วมกับ ฟฟล. โดยนายดวงสี พาระยก รองผู้อำนวยการใหญ่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวได้ลงนามข้อตกลงการปฏิบัติการเชื่อมต่อระบบกำลังไฟฟ้า เพื่อเป็นมาตรฐานในการส่งผ่านพลังงานไฟฟ้าระหว่างไทย-ลาว รองรับการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียน

          วานนี้ (14 พฤศจิกายน 2562) นายเริงชัย คงทอง รองผู้ว่าการระบส่ง การไฟฟ้า​ฝ่าย​ผลิต​แห่ง​ประเทศไทย (กฟผ.) ผู้แทน กฟผ. และท่านดวงสี พาระยก รองผู้อำนวยการใหญ่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (ฟฟล.) ร่วมลงนามข้อตกลงการปฏิบัติการเชื่อมต่อระบบกำลังไฟฟ้า (Grid to Grid Operation Agreement) ระหว่าง กฟผ. กับ ฟฟล. เพื่อให้การส่งผ่านพลังงานไฟฟ้าระหว่างสองประเทศมีความมั่นคง พร้อมเปิดการประชุมความร่วมมือด้านวิชาการการรับ – ส่งกระแสไฟฟ้า ครั้งที่ 38 (Joint Operation Committee : JOC) ณ โรงแรมแคนทารีล เบย์ โอเทล จังหวัดระยอง

          นายเริงชัย คงทอง รองผู้ว่าการระบบส่ง กฟผ. กล่าวว่า กฟผ. ได้ลงนามข้อตกลงการปฏิบัติการเชื่อมต่อระบบกำลังไฟฟ้า ซึ่งเป็นข้อตกลงที่จะใช้ร่วมกันเพื่อให้การส่งผ่านพลังงานไฟฟ้าระหว่างไทยและ สปป.ลาวมีความสมดุล มั่นคงทั้งในสภาวะปกติและกรณีฉุกเฉิน รวมถึงรองรับการเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้าในอาเซียน หรือ ASEAN Power Grid เพื่อเป็นรากฐานและโอกาสการซื้อขายไฟฟ้าในระดับพหุภาคีของภูมิภาคอาเซียน อาทิ ข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์ความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในการวางแผนปฏิบัติการ แผนป้องกันระบบไฟฟ้า แผนการกู้คืนระบบไฟฟ้า 

          นอกจากนี้ในการประชุมความร่วมมือด้านวิชาการการรับ – ส่งกระแสไฟฟ้า ระหว่าง กฟผ. กับ ฟฟล. มีการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ทั้งในด้านการควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า การบำรุงรักษา ระบบสื่อสาร ข้อมูลทางด้านเทคนิค การแก้ปัญหาขัดข้องด้านการจ่ายไฟ ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือปรับปรุงระบบและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ เพื่อให้การส่งผ่านพลังงานไฟฟ้าเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าของประชาชนทั้งสองประเทศ