“บ้านปูฯ” ร่วมสร้างประสบการณ์ด้านพลังงานสะอาดให้คนไทย นำระบบไมโครกริดสนับสนุนงาน “ประเพณีลอยกระทง” ที่สุโขทัย

0
2213

พลังงานทดแทน หรือพลังงานสะอาด กำลังก้าวเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวัน และการดำเนินธุรกิจเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าที่มาจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ดังนั้น กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้นำธุรกิจพลังงานแบบครบวงจรแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก จึงได้นำนวัตกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ระบบไมโครกริด1 ที่มาพร้อมกับตู้ผลิตไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์ และตู้กักเก็บพลังงานมีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในตัว สามารถเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ไว้ใช้ในตอนกลางคืน มาให้คนไทยได้สัมผัสประสบการณ์พลังงานสะอาด ในงานสืบสานวัฒนธรรมไทยสุดยิ่งใหญ่ ‘ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2562’ รองรับการแสดงแสง สี เสียง และโซนกิจกรรมภายในงาน พร้อมยังมีนิทรรศการความรู้ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

คุณเจมส์ รามา ปัทมินทรวิภาส (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณกนกวรรณ จิตต์ชอบธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท บ้านปูฯ

        นายเจมส์ รามา ปัทมินทรวิภาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันความก้าวล้ำของเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบกักเก็บพลังงาน หรือแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ได้เข้ามามีบทบาทต่อการเลือกใช้พลังงานสะอาดของผู้บริโภคคนไทยมากขึ้น บ้านปูฯ ในฐานะองค์กรชั้นนำด้านพลังงานครบวงจรที่มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจควบคู่ไปกับการผลักดันให้ทุกภาคส่วนหันมาใช้พลังงานสะอาดด้วยเทคโนโลยีด้านพลังงานที่ทันสมัย ตามแนวคิด “Greener & Smarter” อีกทั้งยึดถือแนวทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ซึ่งคำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environment, Social and Governance: ESG)  มุ่งส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีความเข้าใจถึงประโยชน์ของพลังงานแสงอาทิตย์ ที่เป็นมิตรแก่สิ่งแวดล้อม บ้านปูฯ จึงได้มองหาโอกาสในการนำเทคโนโลยีพลังงานมาสร้างประสบการณ์การใช้พลังงานสะอาดให้ประชาชนคนไทยได้เข้าถึงการใช้พลังงานสะอาดได้ง่ายขึ้นในกิจกรรมต่างๆ เช่น งานประเพณี คอนเสิร์ตหรือสถานที่ท่องเที่ยว พร้อมนำเสนอโซลาร์โซลูชันที่จะช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานแก่ผู้ประกอบการได้ทันที โดยไม่ต้องลงทุนเอง

บริการชาร์จแบตโทรศัพน์จากพลังงานโซลาร์

        ซึ่งเมื่อวันที่ 2-11 พฤศจิกายน 2562 บ้านปูฯ ได้ร่วมสนับสนุนงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2562 ที่จัดขึ้นบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย โดยนำนวัตกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ระบบไมโครกริดเข้าไปติดตั้งให้บริการ เพื่อสามารถใช้ไฟฟ้าจากพลังงานโซลาร์ได้ 100% โดยไม่ต้องพึ่งพาพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งอื่น โดยนวัตกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย

  • ตู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ได้ ขนาด 47,600 วัตต์ โดยเมื่อนำแผงโซลาร์ที่อยู่ในตู้มากางออกจะสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ได้ตามต้องการ
  • ตู้กักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ได้ ที่มาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ขนาด 500,000 วัตต์ชั่วโมง เพื่อมากักเก็บไฟฟ้าไว้ใช้เวลากลางคืนได้

        บ้านปูฯ ให้การสนับสนุนงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แล้ว เนื่องจากเล็งเห็นว่าเป็นประเพณีประจำจังหวัดสุโขทัยที่มีการจัดสืบทอดมาอย่างยาวนาน จนกลายเป็นประเพณีระดับประเทศที่มีชื่อเสียงต่อชาวต่างชาติและควรค่าแก่การสืบสาน โดยภายในจะมีการแสดงแสง สี เสียง เช่น กิจกรรมข้าวขวัญ วันเล่นไฟ พิธีรับรุ่งอรุณแห่งความสุข ตลาดแลกเบี้ยที่จำลองวิถีการซื้อขายแบบโบราณ รวมถึงการแสดงพลุ ตะไล และไฟพะเนียง เป็นต้น ซึ่งผู้ร่วมงานได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่จากพลังงานโซลาร์ผ่านพื้นที่และกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

  • กิจกรรมข้าวขวัญ วันเล่นไฟ พื้นที่ในการจัดประเพณีที่เป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลแก่ผู้มาเยือนจังหวัดสุโขทัย ที่ใช้พลังงานสะอาดจากระบบโซลาร์เซลล์ 100% โดยกิจกรรมภายในโซนนี้เป็นกิจกรรมที่จัดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 ซึ่งข้าวขวัญ วันเล่นไฟ มีความหมายถึงการกินให้เป็นมิ่งขวัญสิริมงคล ทำให้เกิดความสุขความเจริญตลอดทั้งปี
  • ไฟส่องสว่างภายในงานจากบ้านปูฯ ไฟส่องสว่างภายในงาน ใช้พลังงานจากระบบโซลาร์เซลล์
  • ผู้ร่วมกิจกรรมยังสามารถมาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ เกี่ยวกับพลังงานสะอาดได้ที่ บูธบ้านปูฯ (BANPU booth) เช่น ทดลองปั่นจักรยานผลิตไฟฟ้า จุดบริการชาร์จแบตโทรศัพท์จากพลังงานแสงอาทิตย์ฟรี รวมถึงยังมีผู้เชี่ยวชาญจากบ้านปูฯ คอยให้คำปรึกษา และให้ความรู้เกี่ยวกับระบบโซลาร์โซลูชันด้วย
  • บูธจำหน่ายตั๋ว บ้านปูฯ ช่วยออกแบบบูธ และสนับสนุนไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจำหน่ายบัตรในช่วงกลางคืน

      “การร่วมสนับสนุนงานประเพณีฯ ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากให้ความสนใจ สอบถามข้อมูล และความรู้เกี่ยวกับพลังงานจากโซลาร์เซลล์ รวมถึงแพ็คเกจการให้บริการติดตั้งระบบแบบครบวงจร ดังนั้น บ้านปูฯ จะเดินหน้านำเทคโนโลยีพลังงานเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น โดยเชื่อมั่นว่า การได้สัมผัสประสบการณ์ตรงในการใช้พลังงานสะอาด จะเป็นแรงผลักดันอันดีที่จะช่วยให้ทุกภาคส่วน หันมาให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีพลังงานมาใช้ในการดำเนินธุรกิจและกิจกรรมต่างๆ กันมากขึ้น”  นายเจมส์กล่าวสรุป