GGC ได้ฤกษ์ดีจัดพิธีลงเสาเข็มเอก “โครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์” เทงบลงทุน 7,500 ล้าน

0
1609

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด  (มหาชน) หรือ GGC ผู้นำผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมร่วมกับบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS  จัดพิธีลงเสาเข็มเอกมงคลฤกษ์โครงการ “นครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์” บนเนื้อที่กว่า 2,000 ไร่ ในตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายวิทูร ซื่อวัฒนากุล กรรมการผู้จัดการ GGC และนายแพทย์ประเสริฐ ศิริวิริยะกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม KTIS พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมประกอบพิธีพราหมณ์และตอกเสาเข็มเอกเพื่อความเป็นสิริมงคล

            โครงการ “นครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์” หรือ NBC ถือเป็น Bio Hub แห่งแรกของอาเซียน และ BioComplex แบบครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทยที่ใช้วัตถุดิบจากอ้อย ดำเนินการภายใต้บริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์  คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  ในนาม “บริษัท จีจีซี เคทิส ไบโออินดัสเทรียล จำกัด” หรือ “GKBI” ซึ่งเป็นโครงการ นำร่องตามนโยบายโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) ของประเทศ โดยจะเป็นการเพิ่มพื้นที่ศักยภาพและต่อยอดอุตสาหกรรมชีวภาพอย่างเต็มรูปแบบ อันเป็นประโยชน์กับเศรษฐกิจในประเทศโดยรวม อีกทั้งช่วยให้ยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกรไทย โดยโครงการแบ่งออกเป็น 2 ระยะคือ

            ระยะที่หนึ่ง เป็นโครงการลงทุนพัฒนาอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพครบวงจรประกอบด้วย โรงงานผลิต เอทานอล ไฟฟ้าชีวมวล ระบบสาธารณูปโภค และระบบส่งเสริมกระบวนการผลิตกลางของโครงสร้างพื้นฐาน โดยมีโครงการก่อสร้างโรงหีบอ้อย กำลังการผลิต 24,000 ตันต่อวัน  โครงการก่อสร้างโรงผลิตเอทานอล กำลังการผลิต 600,000 ลิตรต่อวัน (หรือราว 186 ล้านลิตรต่อปี) และโรงผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ มีกำลังการผลิตติดตั้งไฟฟ้า 85 เมกะวัตต์ และไอน้ำ 475 ตันต่อชั่วโมง คาดว่าจะสามารถดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในไตรมาสที่ 1/2564  มูลค่าในการลงทุนแฟสแรกจะใช้เงินลงทุนก่อสร้าง 7,500 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในไตรมาสที่ 1/2564                   

            ระยะที่ 2 คาดว่าจะลงทุนในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม คาดว่าจะสามารถดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในไตรมาสที่ 1/2566

           “ผมมีความตั้งใจว่า ในชีวิตการทำงาน   ผมอยากอุทิศตนในการช่วยเหลือประเทศให้เกิดพัฒนาอย่างยั่งยืนจากฐานราก พิธีลงเสาเข็มเอกมงคลฤกษ์ในวันนี้นับเป็นก้าวแรกของและก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ให้เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย”  นายวิทูรกล่าว