นศ.เทคนิคเพชรบุรีเจ๋งผลิตรถไฟฟ้าใช้ในเมือง

0
1448

นักศึกษา ปวส.ปี 2 เทคนิคเพชรบุรีสุดเจ๋งออกแบบและประดิษฐ์ “รถไฟฟ้าใช้ในเมือง plug in” ทั้งคันใน 6 เดือน ใช้ได้จริงตรงตามระเบียบกรมขนส่งทางบก ระบุชาร์จได้กับไฟบ้าน ยกเป็นรถต้นแบบ สอศ.

featured-001_03 featured-001_04

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 58 ที่หน้าอาคารเรียนแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี นายเรืองแสง ห้าสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี พร้อมด้วย นายพศิน รุ่งเจริญ ครูชำนาญการพิเศษประจำแผนกวิชาช่างยนต์ และคณะนักศึกษา ปวส.ปี 2 แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี นำรถไฟฟ้าใช้ในเมือง plug in นวัตกรรมยานยนต์พลังงานทางเลือก ที่อนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

นายเรืองแสง เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาแผนกวิชาช่างยนต์ เคยประดิษฐ์รถไฟฟ้าเพื่อใช้ในการแข่งขันร่วมกับสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มาแล้ว 2 ครั้ง เมื่อปี 2556 และ 2557 ได้รางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศมาทั้ง 2 ครั้ง แต่ไม่สามารถนำมาจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.ขนส่งทางบกได้เนื่องจากเป็นมอเตอร์ขนาดเล็ก ไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่กรมขนส่งทางบกกำหนดขนาดมอเตอร์ที่ใช้ในรถไฟฟ้าต้องไม่น้อยกว่า 15 กิโลวัตต์

ต่อมา นายพศิน จึงเขียนโครงการนำเสนอต่อกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน และสำนักวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ อสนับสนุนโครงการจัดสร้าง “รถไฟฟ้าใช้ในเมือง plug in” และเมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว แผนกช่างยนต์จึงออกแบบและจัดสร้างขึ้น โดยยึดหลักให้ผ่าน พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 เพราะต้องการให้มีการพัฒนาไปใช้งานจริงในชีวิตประจำวันได้ นับเป็นรถต้นแบบของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ที่เป็นผลงานที่ นายอนุวัฒน์ คชชา, นายปรินทร หอมทน, นายสาธิต พราหมณ์สังข์, นายประชา มณีตัน, นายสำราญ วงษ์แก้วเกตุ, นายอนุศิษฏ์ รูปสังข์, นายปฏิพล บัวอุไร, นายศุภชัย ดีฉ่ำ นักศึกษา ปวส. ปี 2 ที่ร่วมกันออกแบบและประดิษฐ์ขึ้นเองทั้งคัน โดยมี นายพศินเป็นที่ปรึกษาควบคุมโครงการ และคณะครูแผนกวิชาช่างยนต์ เป็นที่ปรึกษา

นายพศินเปิดเผยว่า รถคันนี้เป็นรถขนาด 2+2 ที่นั่ง กว้าง 140 ซม. ยาว 295 ซม. สูง 157 ซม. น้ำหนัก 500 กิโลกรัม ดีไซน์ทันสมัย ภายในมีจอดิจิตอลแสดงผลความเร็วและปริมาณพลังงานไฟฟ้า ประตูแบบปีกนก โครงรถเป็นท่อเหล็กดัดแข็งแรง ตัวถังเป็นไฟเบอร์กลาส ใช้คัทซีเป็นระบบรองรับน้ำหนัก ระบบขับเคลื่อนล้อหลัง ช่วงล่างหน้าเป็นปีกนกอิสระข้างหลังเป็นคานแข็ง ระบบห้ามล้อหน้าดิสก์เบรก หลังดรัมเบรก ระยะเบรก 36 ม. (เท่ากับเกณฑ์เฉลี่ยรถยนต์ทั่วไป) ใช้ชุดมอเตอร์กำลังขนาด 15 กิโลวัตต์ กำลัง 20 แรงม้า แบตเตอรี่แบบ lithium ion ขนาด 3.2 v จำนวน 48 ก้อน (153.6 Vdc 50A/h) ใช้ระบบชาร์ตพลังงานไฟฟ้าที่สามารถต่อตรงเข้ากับปลั๊กไฟฟ้าในบ้านได้ปกติ ระยะเวลาชาร์จไฟฟ้าแบบปกติ 5 ชม.

นอกจากนั้นยังสามารถพัฒนาเป็นแบบระบบชาร์จเร็ว ซึ่งใช้เวลาเพียง 30 นาที ความเร็วสูงสุดกว่า 100 กม./ชม. ระยะทางวิ่งไกลสุดที่ความเร็วเฉลี่ย 50 กม./ชม. วิ่งได้ไกล 99.6 กิโลเมตร ใช้ปริมาณไฟฟ้าน้อย มีค่าเฉลี่ยความสิ้นเปลืองต่อ 1 กม. น้อยกว่า รถ Eco Car (ความจุกระบอกสูบไม่เกิน 1,300 ซีซี สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน และไม่เกิน 1,400 ซีซี สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล) ถึง 0.89 บาท ที่สำคัญไม่สร้างมลพิษทางอากาศ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำมาใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน สามารถจดทะเบียนกับกรมขนส่งทางบกได้ และในอนาคตอาจจะพัฒนาให้มีขนาดใหญ่และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

“รถคันนี้ใช้เวลาการสร้าง 6 เดือน ตั้งแต่ออกแบบ ขึ้นแบบ ประกอบรถ จนเสร็จสิ้นกระบวนการสามารถใช้งานได้ โดยทุกขั้นตอนทำโดยฝีมือนักศึกษา ปวส.ปี 2 ใช้งบประมาณการสร้างกว่า 500,000 บาท นับเป็นรถต้นแบบของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ซึ่งหากได้รับการพัฒนาเข้าสู่ระบบการผลิตที่ทันสมัย อาจมีต้นทุนลดลงเหลือประมาณ 300,000 บาท เป็นผลงานความภาคภูมิใจของวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ที่สร้างสรรค์ผลงานเพื่อสังคมในการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศ แต่ที่น่าภาคภูมิใจที่สุดคือ การได้ผลิตบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านยานยนต์ และพัฒนาออกแบบประยุกต์การใช้พลังงาน ซึ่งจะกลายเป็นบุคลากรที่มีประโยชน์ต่อสังคมในอนาคต” นายพศิน กล่าว

อ้างอิงข้อมูลและภาพจาก www.thairath.co.th