“พพ.” แจงเงื่อนไขชิงรางวัล Thailand Energy Awards ปี63 กระตุ้นทุกภาคส่วนร่วมอนุรักษ์พลังงาน

0
1831

พพ.ประเดิมเปิดเวทีภาคกลางชี้แจงเงื่อนไขหลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ Thailand Energy Awards 2020 เข้มเงื่อนไข 5 ด้านทั้งพลังงานทดแทน อนุรักษ์พลังงาน บุคคลากร พลังงานสร้างสรรค์ และผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน เตรียมเดินสายใน 4 ภูมิภาคเชิญชวนภาครัฐ เอกชน เข้าร่วมประกวดชิงรางวัล   เริ่มรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2562

            นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)  เปิดเผยวันนี้ (17 กันยายน 2562) ว่า ขณะนี้ พพ. อยู่ระหว่างการชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวดไทยแลนด์ เอนเนอร์ยี่อวอร์ด ปี 2563 (Thailand Energy Awards 2020) ซึ่งได้ดำเนินการมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 21 นับตั้งแต่ปี 2543 เพื่อเป็นเวทีให้ภาครัฐและเอกชนทั้งภาคธุรกิจ โรงงาน อาคาร สถานประกอบการของไทย ได้ส่งผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเข้าประกวดเพื่อกระตุ้นให้เกิด การพัฒนาเทคโนโลยีในการประหยัดพลังงานและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในประเทศมากขึ้น ขณะเดียวกัน ยังนำไปสู่การคัดเลือกผู้ที่จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปประกวดโครงการดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในเวที ASEAN Energy Awards 2020 ในปี 2563 ซึ่งประเทศเวียดนามเป็นเจ้าภาพจัดงาน

นายภพสันต์ ว่องไวทิพย์ ผู้จัดการโรงงาน บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงาน จำกัด ได้รับรางวัลจากนายยงยุทธ จันทรโรทัย

            สำหรับเงื่อนไขหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards ปีนี้ แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้านพลังงานทดแทน 2.ด้านอนุรักษ์พลังงาน 3.ด้านบุคลากร 4.ด้านพลังงานสร้างสรรค์ และ 5.ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ซึ่งการชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวดครั้งนี้ในภาคกลางจะเป็นครั้งแรก จากนั้นมีกำหนดแผนการชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวดในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศอีก 4 ครั้งประกอบด้วย 

            วันที่ 26 กันยายน 2562 ณ สถาบันไทย-เยอรมัน นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี, วันที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมดิอิมพีเรียล โคราช  จ.นครราชสีมา, วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่, วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ ปกาสัย รีสอร์ท  จ.กระบี่ เพื่อเชิญชวนและทำความเข้าใจในหลักเกณฑ์การประกวด รวมถึงเงื่อนไขของการรับสมัครเข้าร่วมส่งผลงานทั้งด้านพลังงานทดแทนและด้านการอนุรักษ์พลังงานให้แก่หน่วยงานต่างๆ ที่สนใจส่งผลงาน  โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thailandenergyaward.com   กองประกวดโทร. 0-2184-2728–32

          เวทีประกวดครั้งนี้จะเป็นแรงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้ให้ความสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่อการประหยัดต้นทุนการใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ พร้อมกับการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นพลังงานสะอาดที่จะมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกหรือ AEDP 2018 ที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงซึ่งมีเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนให้ได้ 30% ภายในปี 2580”

            สำหรับงาน Thailand Energy Awards นับเป็นโครงการที่สำคัญในการเข้ามาเป็นส่วนส่งเสริมสนับสนุน ให้ผู้ประกอบการหันมาใส่ใจกับการพัฒนาพลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงานมากยิ่งขึ้นและพบว่าทุกภาคส่วนของไทยมีการตื่นตัวอย่างมาก สะท้อนจากสถิติของการดำเนินงานที่ผ่านมาตลอด 20 ปี ที่ พพ. ได้มอบรางวัลไปแล้วกว่า 951 รางวัล เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าประกวดในระดับอาเซียน และสามารถคว้ารางวัลมาได้ถึง 211 รางวัล ส่งผลให้เกิดการประหยัดพลังงานรวมได้มากกว่า 9,300 ล้านบาท และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 1.9 ล้านตัน

            “ASEAN Energy Awards 2019 ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพในปีนี้เราสามารถคว้ารางวัลรวมทั้งสิ้น 23 รางวัล ซึ่งถือเป็นประเทศที่ได้รับรางวัลในเวทีนี้มากสุดต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 แบ่งเป็นโครงการพลังงานหมุนเวียนดีเด่นได้รับรางวัลรวม 10 รางวัล การบริหารจัดการพลังงานดีเด่นรวม 5 รางวัล อาคารอนุรักษ์พลังงานดีเด่นรวม 5 รางวัล และอาคารเขียวดีเด่นรวม 3 รางวัล ชี้ให้เห็นว่าไทยยังคงเป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในระดับภูมิภาค” นายยงยุทธกล่าว

พิธีกรสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทที่ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards และ  ASEAN Energy Awards 2019

            นอกจากนั้นผู้บริหารจากบริษัทที่ได้รับรับรางวัลด้านอนุรักษ์พลังงานจาก Thailand Energy Awards และ  ASEAN Energy Awards 2019 อันประกอบด้วย นายปิติสุข จิตเกษม ผู้อำนวยการบริหารโรงงาน บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นายพงษ์เทพ นามศิริ ผู้อำนวยการส่วนงานบริหารวิศวกรรมและสาธารณูปโภค บริษัทคิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อาคารคิง เพาเวอร์ ภูเก็ต คอมเพล็กซ์) ได้กล่าวถึงประสบการณ์ ปัญหาอุปสรรคและเหตุผลที่ทำให้ประสบความสำเร็จจนได้รับรางวัลดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งตัวแทนบริษัทที่ได้รับรางวัลด้านพลังงานอันเนื่องจากการทำโครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตเอทานอลคือ นายภพสันต์ ว่องไวทิพย์ ผู้จัดการโรงงาน บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงาน จำกัด