“สนธิรัตน์”ร่วม World Energy Congress ประชุมรมต.พลังงานเอเชียที่ UAE

0
1407

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเข้าร่วมการประชุม World Energy Congress ครั้งที่ 24 และประชุ โต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีพลังงานเอเชีย ครั้งที่ 8 ที่กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ระหว่าง 9 – 10 กันยายนนี้คาดจะเป็นเวทีระดับนานาชาติให้ไทยได้นำเสนอยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน “Energy For All” เพื่อทุกคนเข้าถึงพลังงานอย่างมั่นคง ราคาเหมาะสม และยั่งยืน

                วันนี้ (9 ก.ย.62) นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม World Energy Congress ครั้งที่ 24 ที่กรุงอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) โดยการประชุม World Energy Congress จัดขึ้นโดยองค์การพลังงานโลก เป็นกิจกรรมการประชุมที่จัดขึ้นทุกๆ 3 ปี ซึ่งเป็นเวทีหารือทางด้านพลังงาน การนำเสนอผลการศึกษาขององค์การพลังงานโลก และเวทีการหารือระหว่างผู้นำทางด้านพลังงานทั้งในส่วนของภาครัฐบาล และภาคเอกชน

                นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยังมีกำหนดการเข้าร่วม การประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีพลังงานเอเชีย ครั้งที่ 8 (Asian Ministerial Energy Roundtable : AMER 8) ที่จะมีขึ้นวันที่ 10 กันยายน 2562 ที่กรุงอาบูดาบี เช่นกัน ซึ่งการประชุมจัดขึ้นทุกๆ 2 ปี เพื่อหารือระหว่างประเทศผู้ผลิตและประเทศผู้บริโภคพลังงานในภูมิภาคเอเชียในประเด็นต่างๆ อาทิ สถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตด้านการจัดหาและความต้องการด้านพลังงาน การหารือประเด็นที่ท้าทายต่อความมั่นคงด้านพลังงาน โดยให้ความสำคัญต่อน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ รวมถึงส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยปีนี้ UAE เป็นเจ้าภาพและประเทศอินเดียเป็นเจ้าภาพร่วม (Co-Host)

                AMER ครั้งที่ 8 ปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อหลัก “Energy Security in the Age of Change : Empowering Responsible Growth in Asia and the World” มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับความมั่นคงของตลาดพลังงาน บทบาทของเทคโนโลยีสมัยใหม่ และการเข้าถึงบริการพลังงานที่ปลอดภัยและราคาไม่แพง ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของไทยยังได้รับเชิญกล่าวบรรยายในหัวข้อ Advancing Inclusive Access to Secure, Affordable and Sustainable Energy Service การเข้าถึงบริการด้านพลังงานที่มั่นคง ราคาเข้าถึงได้ และยั่งยืน ซึ่งจะเป็นเวทีสำคัญที่ไทยจะได้เสนอยุทธศาสตร์ “พลังงานเพื่อทุกคน” (Energy For All) ในการบริหารจัดการพลังงานให้เข้าถึงทุกคน การทำให้พลังงานมีต้นทุนที่ต่ำ มีความมั่นคง ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย ซึ่งในด้านหนึ่งเพื่อสร้างความมั่นใจต่อนักลงทุน ขณะที่อีกด้านหนึ่งเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้ชุมชนสามารถสร้างรายได้ ลดรายจ่าย และได้ใช้ศักยภาพของชุมชนมาเป็นประโยชน์ต่อการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจพลังงาน ซึ่งท้ายที่สุดจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านพลังงานในอนาคต

                ผลที่คาดว่าได้รับจากการเข้าร่วมประชุม AMER ครั้งนี้จะช่วยให้เกิดความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียและภูมิภาคอื่นๆ อาทิ การอนุรักษ์และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ พลังงานปิโตรเลียม ถ่านหิน ไฟฟ้า พลังงานทดแทน และยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและแนวโน้มสถานการณ์พลังงานในเอเชีย แสวงหาแหล่งทรัพยากรด้านพลังงานใหม่ และถือเป็นโอกาสในการนำเสนอแนวนโยบายด้านพลังงานของไทยในเวทีนานาชาติ ตลอดจนได้พบปะผู้นำและผู้บริหารระดับสูงของประเทศต่างๆ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความร่วมมือระดับทวิภาคี และพหุภาคีในอนาคตต่อไป