ข่าวเด่น

GC จับมือ Kuraray และ Sumitomo วางศิลาฤกษ์โครงการเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ ผลิตภัณฑ์พลาสติกชั้นสูง

วันนี้ (3 กันยายน 2562) ระยอง –  นายสุรศักดิ์ เจริญสิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ บริษัท คุราเร่ จีซี แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ จำกัด และ บริษัท คุราเร่ แอดวานซ์ เคมิคอลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ พื้นที่โครงการในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง โดยมีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC Mr. Masaaki Ito, President บริษัท Kuraray Co., Ltd. และ Mr. Shingo Ueno, Senior Managing Executive Officer, Mineral Resources, Energy, Chemical & Electronics Business Unit Sumitomo Corporation บริษัท Sumitomo Corporation ร่วมในพิธีเพื่อร่วมลงทุนในธุรกิจเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ ดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกวิศวกรรมชั้นสูงใน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการโรงงานผลิตยางเทอร์โมพลาสติกและพอลิเอไมล์ชนิดพิเศษ และโครงการโรงงานผลิตไอโซบิวทิลีนและอนุพันธ์

Mr. Masaaki Ito, (มาซาอากิ อิโต) President Kuraray Co., Ltd. กล่าวว่า ทาง Kuraray รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานวางศิลาฤกษ์ของทางบริษัท คุราเร่ จีซี แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ จำกัด และ บริษัท คุราเร่ แอดวานซ์ เคมิคอลส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดย บริษัท คุราเร่ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2469 ปัจจุบันมีการร่วมทุนระหว่าง 3 บริษัทชั้นนำคือ บริษัท คุราเร่ จำกัด (KRR) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC)  และบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกวิศวกรรมชั้นสูง ได้แก่ พอลิเอไมด์ชนิดพิเศษ (Super Engineering Plastic Polyamide 9T ; PA9T) ภายใต้แบรนด์ “GENESTAR” และยางเทอร์โมพลาสติกคุณภาพสูง (Hydrogenated Styrenic Block Co-Polymer; HSBC) ภายใต้แบรนด์ “SEPTON” ดำเนินการภายใต้ บริษัท คุราเร่ จีซี แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ จำกัด หรือ KGC 

นอกจากนี้ยังมีการผลิตเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ ได้แก่ เมทิล เพนเทนไดออล (Methyl Pentane Diol) ภายใต้ บริษัท คุราเร่ แอดวานซ์ เคมิคอลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (KAC) ซึ่งบริษัทในเครือคุราเร่ จำกัด โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ถูกพัฒนาด้วยเทคโนโลยี เพื่อยกระดับสังคมและคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค โดยการลงทุนในประเทศไทยในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมการลงทุนตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซีของรัฐบาลไทย ที่จะช่วยพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไทยให้เติบโตต่อไป

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท    พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า บริษัท คุราเร่ จีซี แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ จำกัด (KGC) เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC และผู้ร่วมทุนอีก 2 บริษัท คือ บริษัท คุราเร่ จำกัด และ ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น โดยการลงทุนในครั้งนี้เป็นการร่วมลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC

GC ได้กำหนดกลยุทธ์ตามแผนระยะยาว (Long Term Strategic Execution) เพื่อขับเคลื่อนต่อยอดโครงการลงทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมในบริเวณพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC ซึ่ง GC มีความพร้อมในการต่อยอดขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ในพื้นที่ EEC ที่เป็นพื้นที่ที่ GC นับเป็นผู้ประกอบการรายแรกๆ ที่เข้าลงทุนเมื่อ 30 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้ให้กับประเทศสามารถแข่งขันได้ในโลกการค้าเสรีในยุคปัจจุบัน

โครงการร่วมทุนนี้ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ด้วยกำลังการผลิต PA9T 13,000 ตัน/ปี และ HSBC 16,000 ตัน/ปี คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2565 สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ต้องการขยายธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลายเกรดพิเศษเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมยานยนต์ (Automobile) และ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (E&E) ซึ่งมีปริมาณความต้องการและอัตราการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจะใช้วัตถุดิบจากโรงโอเลฟินส์ของบริษัทฯ มาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่ม

นับเป็นก้าวที่สำคัญของ GC ที่จะเข้าสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Curve) ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 ที่จะสามารถต่อยอดการดำเนินธุรกิจไปสู่ Performance Chemicals เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์   สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นที่จะขยายธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และวัสดุก่อสร้าง

Mr. Shingo Ueno, (ชินโกะ อูเอโนะ) Senior Managing Executive Officer, Mineral Resources, Energy, Chemical & Electronics Business Unit Sumitomo Corporation กล่าวว่า ในฐานะตัวแทนของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นร้อยละ 13.3 ของบริษัท คุราเร่ จีซี แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ จำกัด บริษัทฯ ดำเนินกิจการในประเทศไทยมายาวนานถึง 60 ปี เราก่อตั้ง Sumitomo Corporation Thailand Co., Ltd. เมื่อปี พ.ศ. 2503 ที่กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เราได้ร่วมมือกับ 2 พันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งได้แก่ บริษัท คุราเร่ จำกัด ผู้นำด้านเทคโนโลยีขั้นสูงและมีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดของโลก และ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์รายใหญ่ของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย บริษัทฯ รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมมือในครั้งนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งกว่า การร่วมมือกันในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมแผนยุทธศาสตร์ “ไทยแลนด์ 4.0” ตามนโยบายของรัฐบาลไทย

สำหรับ PA9T มีคุณสมบัติโดดเด่นทางความร้อนและเชิงกล (Thermal and Mechanical Properties) มีความทนทานต่อสารเคมี และความสามารถในการขึ้นรูปที่คงตัว เหมาะสำหรับขึ้นรูปชิ้นงานที่มีความละเอียดซับซ้อน มีความแข็งแรงทนทาน สามารถใช้ทดแทนโลหะในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ทำให้รถยนต์มีน้ำหนักลดลงและประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง

ส่วน HSBC มีคุณสมบัติเหมือนยางและพลาสติกคือ ให้ผิวสัมผัสที่นุ่มเหมือนยาง ทนทาน ต่อสภาพอากาศได้ดี ในขณะที่สามารถฉีดขึ้นรูปได้ง่ายและนำกลับมารีไซเคิลใช้งานใหม่ได้เหมือนพลาสติก ซึ่ง HSBC ถูกนำมาใช้ในหลายอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง รวมทั้งผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์และเด็ก ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค เช่น อุปกรณ์ว่ายน้ำ ซีลยางหน้าต่าง ด้ามแปรงสีฟัน เป็นต้น โครงการร่วมทุนนี้ GC ถือหุ้น 33.4% บริษัท Kuraray Co., Ltd. (KRR) ประเทศญี่ปุ่น เข้าถือหุ้นผ่านบริษัทในเครือ 53.3% และ บริษัท Sumitomo Corporation (SC) ถือหุ้นผ่านบริษัทในเครือ 13.3 %