ติดต่อมูลนิธิ

มูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย
123-124 หมู่ 6 ซอยบรมราชชนนี 39 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม.10170
โทรศัพท์ 0-2880-9577– 8
โทรสาร 0-2880-9579
อีเมล info@aeitfthai.orgaeifthai@gmail.com
แผนที่