ติดต่อมูลนิธิ

มูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย
25/53 หมู่ที่ 8 ถนนรัตานาธิเบศน์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทุบรี จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 081-2868155

อีเมล info@aeitfthai.orgaeifthai@gmail.com
แผนที่