“มจธ.”จับมือ”สามมิตรมอเตอร์สฯ”ผลักดันอุตฯยานยนต์สมัยใหม่

0
3931

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านยานยนต์สมัยใหม่กับบริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) บริษัทชั้นนำสัญชาติไทยในธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ธุรกิจด้านโลจิสติกส์ และธุรกิจด้านพลังงานทดแทน  โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ.ร่วมลงนามกับคุณยงยุทธ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง มี รศ.ดร.บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร รักษาการแทนรองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มจธ. และ คุณพัชรินทร์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท สามมิตร สมาร์ท โมบิลลิตี้ จำกัด ร่วมเป็นพยานในการลงนามพร้อมด้วย ผศ.ดร.ยศพงษ์ ลออนวล นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยและในฐานะประธานคณะทำงานคลัสเตอร์วิจัยด้านยานยนต์ มจธ. คณะผู้บริหาร และคณาจารย์เข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการร่วมมือกันวิจัยและพัฒนาด้านยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ มุ่งเน้นไปที่รถกระบะ รถตู้ และรถบรรทุก รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ บุคลากร และนักวิจัยระหว่าง 2 หน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัยในการพัฒนางานวิจัยร่วมกับภาคเอกชนและนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้จริงในภาคอุตสาหกรรม และนโยบายของรัฐในการสนับสนุนการผลิตยานยนต์สมัยใหม่ รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicle) ที่เน้นการประหยัดพลังงานลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด สนับสนุนการใช้ชิ้นส่วนในประเทศ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหามลพิษอย่างยั่งยืน