บทความ

กฟผ.-สนช.จับมือ3บริษัทสตาร์ทอัพพัฒนานวัตกรรมในตลาดภาครัฐ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จับมือสตาร์ทอัพ 3 ราย นำร่องพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริการ การเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ดร.จิราพร ศิริคำ ผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัยนวัตกรรม และพัฒนาธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาเทคโนโลยีภาครัฐและตลาดภาครัฐสำหรับวิสาหกิจเริ่มต้น (สตาร์ทอัพ) ร่วมกับนายวิเชียร สุขสร้อย รองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช.และผู้แทนจากสตาร์ทอัพ จำนวน 3 ราย ได้แก่ คุณวีระเวช อรธนาลัย บริษัท อินเทลเล็คชวล ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด คุณสิทธิกร นวลรอด บริษัท ซิสเท็ม สโตน จำกัด และคุณสมศักดิ์ บุญคำ บริษัท โลเคิล อไลค์ จำกัด ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช สำนักงานใหญ่ กฟผ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

ดร.จิราพร ศิริคำกล่าวว่า การลงนามบันทึกความร่วมมือในโครงการพัฒนาเทคโนโลยีภาครัฐและตลาดภาครัฐสำหรับวิสาหกิจเริ่มต้นในวันนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการนำร่องระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับสตาร์ทอัพที่จะร่วมกันยกระดับขีดความสามารถทางนวัตกรรมของประเทศ พัฒนาการให้บริการประชาชน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของภาครัฐ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยมีการลงนามความร่วมมือทั้งหมด 4 ฉบับ ฉบับแรกลงนามกับบริษัท อินเทลเล็คชวล ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด หรือ IDG ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ พัฒนา ปกป้องแบรนด์และผลิตภัณฑ์ จะร่วมมือกับฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมของ กฟผ. ในการจัดทำคู่มือสำหรับการใช้สัญญา เพื่อตอบโจทย์การดำเนินนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ของ กฟผ. ฉบับที่ 2 ลงนามกับบริษัท ซิสเท็ม สโตน จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงด้านวิศวกรรมบนมือถือ จะร่วมกับโรงไฟฟ้าวังน้อย จัดทำระบบบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงด้วยแอพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการดำเนินงาน

ส่วนฉบับที่ 3 และ 4 ลงนามกับบริษัท โลเคิล อไลค์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่สนับสนุนกิจการเพื่อสังคม จะร่วมมือกับโรงไฟฟ้าบางปะกง พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนคลองตำหรุ จ.ชลบุรี และร่วมมือกับเขื่อนศรีนครินทร์ พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านแก่งปลากด จ.กาญจนบุรีลงพื้นที่สำรวจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการและเส้นทางท่องเที่ยว เสริมสร้างความเข้มแข็งของเอกลักษณ์และวัฒนธรรมในชุมชนเพื่อก่อให้เกิดการให้บริการในรูปแบบนวัตกรรมเชิงสังคมด้านการท่องเที่ยว โดยมี สนช. เป็นผู้ให้ทุนโครงการต่างๆ

นายวิเชียร สุขสร้อย รองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจและสังคม สนช. กล่าวว่า ความร่วมมือกับ กฟผ. ครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งโครงการสำคัญที่จะช่วยปลดล็อกข้อจำกัดของสตาร์ทอัพของไทยในการเข้าถึงงานภาครัฐและนำไปสู่การคิดค้นนวัตกรรม การพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดย สนช. สนับสนุนงบประมาณเพื่อให้สตาร์ทอัพทดสอบตลาดและการใช้งานระบบกับภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมติดตามประเมินผลการทำงานร่วมกัน รวมไปถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำบัญชีจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและปรับปรุงเกณฑ์อ้างอิง (Term of Reference) พิเศษ เพื่อให้ภาครัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสตาร์ทอัพตาม TOR ที่คณะกรรมการฯ กำหนดได้อีกด้วย