ธพ.แนะผู้ค้าเอทานอลปรับตัวรับมือ EV

กรมมีความเป็นห่วงผู้ค้าเอทานอล ในกรณีที่ทิศทางการใช้พลังงานของประเทศในภาคขนส่งจะปรับเปลี่ยนไปสู่รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ในอนาคต ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการใช้น้ำมันและเอทานอลในอนาคต โดยภาคเอกชนจะต้องเร่งปรับตัว โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนนำวัตถุดิบมันสำปะหลังไปผลิตพลาสติกชีวภาพ หรือ ไบโอพลาสติก ให้มากขึ้นและหาตลาดเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

0
1410

กรมธุรกิจพลังงานแนะผู้ประกอบการเอทานอลปรับตัวสู่ธุรกิจผลิตไบโอพลาสติก รับมือกระแสยานยนต์ไฟฟ้า มาแรงในอนาคต พร้อมยืนยันปีนี้ไม่เกิดปัญหาการขาดแคลนเอทานอลซ้ำรอยปี 2559 โดยข้อมูล 7 เดือนแรกของปีทั้ง ยอดผลิตและยอดใช้มีปริมาณใกล้เคียงกัน  ด้านนายกสมาคมเอทานอลฯ เผยปี 2561 จ่อเกิดปัญหาเอทานอลล้นตลาด เหตุมีโรงเอทานอลตั้งใหม่ 3 แห่ง กำลังผลิตรวมทั้งประเทศขยับขึ้นเป็น 5.6 ล้านลิตรต่อวัน ในขณะยอดใช้ทรงตัว 4 แสนลิตรต่อวัน  เสนอรัฐเร่งนโยบายเลิกแก๊สโซฮอล์91 

เมื่อวันที่ 11 ก.ย.2560 ที่ผ่านมา กรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) ได้นำคณะเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนเยี่ยมชมโรงงานผลิตเอทานอล ของบริษัท อุบลไบโอ เอทานอล จำกัด จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นบริษัทผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าในปี 2560 จะไม่เกิดปัญหาการขาดแคลนเอทานอลขึ้นอีก

นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) กล่าวว่า กรมมีความเป็นห่วงผู้ค้าเอทานอล ในกรณีที่ทิศทางการใช้พลังงานของประเทศในภาคขนส่งจะปรับเปลี่ยนไปสู่รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ในอนาคต ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการใช้น้ำมันและเอทานอลในอนาคต โดยภาคเอกชนจะต้องเร่งปรับตัว โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนนำวัตถุดิบมันสำปะหลังไปผลิตพลาสติกชีวภาพ หรือ ไบโอพลาสติกให้มากขึ้นและหาตลาดเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

สำหรับกรณีการตรวจสอบข้อมูลปริมาณเอทานอลในประเทศนั้น ในปี 2560 นี้กรมยืนยันจะไม่เกิดปัญหาการขาดแคลนเอทานอลในประเทศไทยขึ้นอีก เนื่องจากกระทรวงพลังงานกำหนดให้สำรองน้ำมันสำเร็จรูปไว้ 1% ของการจำหน่าย และน้ำมันดิบ 6% ของการจำหน่าย และห้ามดึงปริมาณสำรองมาใช้แบบข้ามประเภทเหมือนในอดีต ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องเตรียมพร้อมสำรองน้ำมันและเอทานอลล่วงหน้าเอาไว้เสมอ  ซึ่งเบื้องต้นปริมาณสำรองดังกล่าวสามารถรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินได้ 4-5 วัน

ขณะเดียวกันสมาคมเอทานอลมีการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการหยุดซ่อมบำรุงของโรงงานเอทานอล เพื่อไม่ให้เกิดการปิดซ่อมพร้อมกันจนเกิดปัญหาขาดแคลน นอกจากนี้ยังพบว่าปลายปี 2560 นี้ จะมีโรงงานเอทานอลจากมันสำปะหลังเพิ่มขึ้นมาอีก 3 แห่ง จากปัจจุบันมีโรงงานทั้งหมด 24 แห่ง กำลังการผลิตรวม 5.81 ล้านลิตรต่อวัน แบ่งเป็นโรงเอทานอลจากกากน้ำตาล  7 แห่ง กำลังผลิตรวม 1.38 ล้านลิตรต่อวัน, โรงเอทานอลจากมันสำปะหลัง 10 แห่ง กำลังผลิตรวม 2.38 ล้านลิตรต่อวัน และโรงเอทานอลแบบผสมผสาน(ไฮบริด)อีก 7 แห่ง กำลังผลิตรวม 2.05 ล้านลิตรต่อวัน

ทั้งนี้ ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2560 (ม.ค.-ก.ค.) มีปริมาณการผลิตเอทานอลเฉลี่ย 4.03 ล้านลิตรต่อวัน ส่วนปริมาณการใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 4 ล้านลิตรต่อวัน โดยกรมฯยังเฝ้าระวังและติดตามปริมาณการผลิตและการใช้เอทานอล เพื่อความมั่นคงในการบริหารจัดการน้ำมันของประเทศให้เพียงพอต่อความต้องการนำไปใช้ผลิตน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ต่อไป

 

          “มั่นใจว่าปีนี้จะไม่เกิดปัญหาขาดแคลนเอทานอลเหมือนปลายปี 2559 อีก ซึ่งจากการรับฟังข้อมูลของเอกชนพบว่า ในปี 2559 ปัญหาการขาดแคลนเกิดจากราคาเอทานอลตลาดโลกสูง ผู้ค้าหันไปส่งออก ทำให้ในประเทศขาดแคลนวัตถุดิบและโรงงานจึงถือโอกาสปิดซ่อมบำรุงหลายแห่ง ซึ่งปัจจุบันกรมฯได้ประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการปิดซ่อมพร้อมกัน และบริหารจัดการให้มีการสำรองเพื่อป้องกันการขาดแคลนแล้ว”นายวิศักดิ์กล่าว

นายเดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์​ ประธานบริษัท อุบลไบโอ เอทานอล จำกัด และในฐานะนายกสมาคมผู้ ผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง กล่าวว่า ไทยจะประสบปัญหาเอทานอลล้นตลาดในช่วงไตรมาส4 ของปี 2560นี้ไปจนถึงไตรมาสแรกของปี 2561 เนื่องจากปัจจุบันโรงงานเอทานอลทั่วประเทศมีกำลังผลิตรวม 5 ล้านลิตรต่อวัน แต่ไทยใช้อยู่เฉลี่ย 4 ล้านลิตรต่อวัน ซึ่งเท่ากับทุกโรงงานเดินเครื่องเพียง 80% ของประสิทธิภาพการผลิต

อย่างไรก็ตามปลายปี 2560 โรงงานจะเพิ่มอีก 3 แห่ง ทำให้กำลังการผลิตจะเพิ่มอีก 6 แสนลิตรต่อวัน เท่ากับกำลังการผลิตรวมทั้งประเทศจะขยับเป็น 5.6 ล้านลิตรต่อวัน แต่ความต้องการใช้กลับไม่เพิ่มขึ้น เพราะราคาน้ำมันโลกถูก ผู้บริโภคหันไปเติมน้ำมันเบนซิน รวมถึงแก๊สโซฮอล์91 และ โซฮอล์ 95 มากกว่าเติมแก๊สโซฮอล์​E20 หรือ แก๊สโซฮอล์E85 ที่ใช้เอทานอลประมาณมาก ทำให้ยอดใช้เอทานอลทรงตัวและเติบโตช้า  นับเป็นสัญญาณไม่ดีต่ออุตสาหกรรมเอทานอลไทย

ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบราคาจะพบว่า ราคาน้ำมันดิบโลกทรงตัวระดับต่ำประมาณ 50 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล หรือคิดเป็นต้นทุนเนื้อน้ำมันไม่รวมภาษีที่ 13-15 บาทต่อลิตร ขณะที่ราคาเอทานอลอยู่ที่ 23.50-24 บาทต่อลิตร ดังนั้นส่วนต่างราคาน้ำมันโซฮอล์91 กับ โซฮอล์ E20 จึงต่างกันได้ไม่มากนัก

ดังนั้นแนวทางการเพิ่มยอดใช้เอทานอลในอนาคตนั้น ทางภาครัฐควรเร่งผลักดันนโยบายการเลิกจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ตามแผนเดิม และผลักดันให้ผู้บริโภคหันมาใช้แก๊สโซฮอล์ E20 และ E85 ให้มากขึ้น ก็จะช่วยแก้ปัญหาเอทานอลล้นตลาดได้มาก

สำหรับในส่วนของโรงงานอุบลไบโอเอทานอล มีกำลังการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังอยู่  4 แสนลิตรต่อวัน ใช้มันสำปะหลังสด 2,400 ตันต่อวัน และมันสำปะหลังเส้น 1,200 ตันต่อวัน เป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าให้กับเกษตรกรและช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่ จ.อุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงด้วย อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีแผนจะสร้างโรงงานเอทานอลเฟส 2 อีก 9 แสนลิตรต่อวัน ซึ่งผ่านการทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้ว แต่กำลังรอดูสถานการณ์การใช้เอทานอลของประเทศ เพื่อกำหนดระยะเวลาการเดินเครื่องโรงเอทานอลเฟส 2 ที่เหมาะสมต่อไป