TWZรอรับรู้รายได้ธุรกิจพลังงานทดแทนปีละ120ล้าน

0
1349

TWZ เคาะตัวเลขรายได้จากโซลาร์ฟาร์ม 2 เฟส รวม 3 โครงการ กำลังการผลิตโครงการละ 5 เมกะวัตต์ รวม 15เมกะวัตต์ คาดรับรู้รายได้ราวปีละ 120 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไร 40-50% หรือ 50-60 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้และกำไรที่มั่นคงในระยะยาว มั่นใจได้รับแรงสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิ์จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 0.25 บาท เพื่อระดมทุนประมาณ 445 ล้านบาท สำหรับลุยพลังงานทดแทนเต็มสูบ


นางปิยะนุช รังคสิริ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TWZ เปิดเผยว่า TWZ ประเมินว่า บริษัท จะสามารถรับรู้รายได้จากธุรกิจพลังงานทดแทนปีละประมาณ 120 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรประมาณ 40-50% หรือประมาณปีละ 50-60 ล้านบาท จากการดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (โซลาร์ฟาร์ม) รวม 3 โครงการ กำลังการผลิตรวม 15 เมกะวัตต์ ผ่านบริษัทเกียร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่ง TWZ ถือหุ้นในสัดส่วน 99.99% ทั้งนี้ คำนวณการรับรู้รายได้เชิงพาณิชย์จากการขายไฟฟ้า จำนวน 5 เมกะวัตต์ สร้างรายได้ประมาณปีละ 40 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิเฉลี่ยเกือบ 20 ล้านบาทต่อปี

สำหรับโครงการแรกในเฟสแรกเป็นโครงการที่บริษัทเกียร์ฯ ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท มาสเทค ทูล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด หรือมาสเทค (MASTECH) ซึ่งดำเนินธุรกิจในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ตามสัญญาให้ผู้สนับสนุนโครงการดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ.2558 โดย MASTECH เป็นผู้สนับสนุนโครงการในการดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์การก่อสร้างการทำสัญญาขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ซึ่งโครงการตั้งอยู่ที่สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมหินซ้อน จำกัด ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี โดยได้ดำเนินการขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ กำลังผลิตรวม 5เมกะวัตต์ เรียบร้อยแล้ว
ส่วนอีก 2 โครงการในเฟสที่ 2 เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (โซลาร์ฟาร์ม)

สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรระยะที่ 2 นั้นได้มีสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ขอนแก่น จำกัด และ สหกรณ์ประมงจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ที่จับสลากได้และผ่านการคัดเลือกในการยื่นข้อเสนอขอขายไฟฟ้า โครงการละ 5 เมกะวัตต์ รวมเป็น 10 เมกะวัตต์ โดยบริษัท เกียร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทลูกของ TWZ ได้ตกลงเข้าถือหุ้นบริษัท บีม คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท ชายน์ เอนเนอร์จี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนโครงการโซลาร์ฟาร์ม ภาคสหกรณ์การเกษตรทั้งสองแห่งนี้ นอกจากนี้ บริษัทเกียร์ฯ ยังมีโอกาสที่จะได้ลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทผู้สนับสนุนโครงการอื่นที่อยู่ระหว่างการเจรจาด้วย

“การลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มเติมอีก 10 เมกะวัตต์ ถือเป็นการต่อยอดกับโครงการโซลาร์ฟาร์มโครงการแรก รวมทั้ง 3 โครงการ จะมีกำลังการผลิต 15 เมกะวัตต์ ซึ่งสร้างรายได้ให้กับ TWZ ราว 120 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้ที่มีความมั่นคงในระยะยาว” นางปิยะนุชกล่าว


อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่า การดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้าต้องอาศัยแหล่งเงินทุน ซึ่งล่าสุดบริษัทได้ประกาศจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน1,781,916,535 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วน 7 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นใหม่ ราคาหุ้นละ 0.25 บาท รวมมูลค่าระดมทุน445 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นเดิมจะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน เพื่อสนับสนุนให้โครงการลงทุนและการขยายธุรกิจของ TWZ สามารถดำเนินการได้ และจะสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจในอนาคต

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิจองซื้อในวันที่ 2สิงหาคม 2560 โดยกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้น (ขึ้นเครื่องหมาย XR) ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 และกำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นในระหว่างวันที่ 21-25 สิงหาคม 2560