Boschโชว์มาตรการลดใช้พลังงานประหยัด530ล้านยูโร

0
784

บ๊อชร่วมประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสภาพภูมิอากาศประกาศความสำเร็จในการลดใช้พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 20% โชว์กระบวนการผลิตและอาคารสำนักงานใช้พลังงานลดลง ระบุมาตรการการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพช่วยประหยัดในช่วงปี 2550-2557 คิดเป็น 530 ล้านยูโร

บ๊อช (Bosch) ประกาศความก้าวหน้าไปอีกขั้นในเรื่องการปกป้องสภาพภูมิอากาศของโลก โดยนับตั้งแต่ปี 2550 บริษัทประสบความสำเร็จในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Emission) ได้กว่าร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับมูลค่าเพิ่มที่ได้จากผลผลิต ซึ่งเป็นผลจากมาตรการประหยัดพลังงานต่างๆ อาทิ การใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิต และการติดตั้งเทคโนโลยีทำความร้อนที่มีประสิทธิภาพภายในอาคาร

ดร. เวอร์เนอร์ สตรู้ธ คณะกรรมการบริหารด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมของบ๊อชกล่าวว่า การอนุรักษ์ทรัพยากร และการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบต่อสังคมของเราในฐานะคนทำธุรกิจ การใช้เทคโนโลยีประหยัดพลังงานอันชาญฉลาดจะช่วยให้อุตสาหกรรมปกป้องสิ่งแวดล้อมได้อย่างมาก

ทั้งนี้ องค์กรยังหวังที่จะขยายมาตรการประหยัดพลังงานออกไปในอนาคต ซึ่งการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนั้นไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สิ่งแวดล้อมและสังคม แต่ยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กร สำหรับบ๊อชนั้นการใช้พลังงานน้อยลงส่งผลให้องค์กรประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างเห็นได้ชัด โดยในช่วงปี 2550-2557 บริษัทสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายทางพลังงานได้ถึง 530 ล้านยูโร หรือกว่า 20,000 ล้านบาทจากมาตรการต่างๆ ที่ใช้ภายในองค์กร

โดยผู้ประสานงานดูแลปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์วิเคราะห์เรื่องการใช้พลังงานบ๊อชมีหลายโครงการที่ตั้งเป้าใช้พลังงานทดแทน เช่น ในปัจจุบันที่โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำได้ช่วยส่งเสริมการผลิตให้กับโรงงานของบ๊อชในเมืองไบลชาค ประเทศเยอรมนี โดยผลิตพลังงานได้ถึงสามในสี่ของพลังงานที่ต้องการใช้ สำหรับสำนักงานในที่ต่างๆ ของบ๊อชจะมีทีมผู้ประสานงานดูแลปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ได้รับการฝึกอบรมมาอย่างดี เป็นผู้คิดหาแนวทางต่างๆ ในการประหยัดพลังงาน ทีมงานผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้จะวิเคราะห์การใช้พลังงานในโรงงานผลิตทั้งหมด ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ต่อมาตรการการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและความร้อนโดยวิธีการต่างๆ เช่น การปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นต้องใช้งาน และบ๊อชยังได้คิดค้นโซลูชั่นต่างๆเพื่อช่วยให้ลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมได้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานลงไปได้ถึงร้อยละ 30

article20160118_01-005

    ตัวอย่างการช่วยประหยัดพลังงานของบ๊อช เช่น หลังคาเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมและระบบแผงโซลาร์เซลล์ ณ ศูนย์วิจัยและค้นคว้าในเรนนิงเกน ประเทศเยอรมนีศูนย์วิจัยและค้นคว้าในเรนนิงเกนมีจุดเด่นที่หลังคาเขียวที่ถูกปกคลุมด้วยพืช ซึ่งทำหน้าที่เหมือนฟองน้ำดูดซับน้ำฝนเอาไว้แล้วปลดปล่อยความชุ่มชื้นออกมาในสภาวะอากาศแห้ง การมีหลังคาเขียวยังช่วยดูดซับรังสีจากแสงอาทิตย์ได้ดี ช่วยให้ระบบปรับอากาศภายในอาคารประหยัดพลังงานในการควบคุมอุณหภูมิได้

นอกจากนั้นอาคารยังมีหน้าต่างที่ทำจากกระจกพิเศษสามชั้น ช่วยให้ประหยัดพลังงานได้เพิ่มขึ้นอีก อาคารของบ๊อชยังติดตั้งระบบฉากกันแดดที่มีการควบคุมโดยอัตโนมัติ สามารถหรี่บังแดดได้เองในกรณีที่แสงอาทิตย์จ้ามากเกินไป มาตรการต่างๆ เหล่านี้ช่วยลดการใช้พลังงานลงไปได้ถึงร้อยละ 20-30 จากที่เคยต้องใช้พลังงานไปกับระบบปรับอากาศ เพื่อสร้างความเย็นให้ตัวอาคาร ทั้งนี้ระบบแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาในศูนย์วิจัยสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากพอๆกับปริมาณที่ 100 ครัวเรือนใช้ในหนึ่งปีจึงช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 200 เมตริกตันต่อปีทีเดียว

article2016018_01-006

    การรีไซเคิลน้ำในวอร์เชสเตอร์ สหราชอาณาจักร โดยโรงงานเทคโนโลยีระบบความร้อนในเมืองวอร์เชสเตอร์ของบ๊อช ระบบรีไซเคิลน้ำแบบใหม่ช่วยบ๊อชมั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพในการใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในแต่ละปี โรงงานนี้มีความต้องการใช้น้ำราว 110 ล้านลิตรเพื่อการวิจัยและพัฒนา ทดสอบผลิตภัณฑ์ในระยะยาวและใช้ในกระบวนการผลิต ระบบรีไซเคิลแบบใหม่นี้ทำให้สามารถนำน้ำหล่อเย็นในกระบวนการผลิตกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก ช่วยให้สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 12 เมตริกตัน และประหยัดน้ำได้ถึง 71 ล้านลิตรต่อปี หรือเท่ากับปริมาณน้ำที่ 650 ครัวเรือนต้องใช้บริโภค

article20160118_01-003

   ระบบกรองสกัดร่วมในชไวน์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี โรงงานเร็กซ์รอธของบ๊อชในเมืองชไวน์เฟิร์ต ช่วยลดการใช้พลังงานลงไปได้เกือบ 4 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี ซึ่งเทียบเท่ากับการใช้พลังงานของ 1,100 ครัวเรือน โดยมีการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 1,500 เมตริกตัน การนำระบบกรองสกัดมาใช้ร่วมกันแทนที่จะแยกกันทำงานอย่างแต่ก่อนช่วยลดการใช้พลังงานลงไปได้มาก เสมือนเครื่องดูดฝุ่นขนาดใหญ่ที่ได้กรองเอาควันและไอเสียออกจากสารหล่อเย็นที่เป็นตัวสำคัญในการหล่อลื่นและให้ความเย็นกับแผ่นเจียร รวมทั้งชิ้นส่วนอื่นในกระบวนการผลิต โดยไอเสียจากระบบต่างๆจะไหลไปตามท่อ เข้าไปยังตัวกรองขนาดใหญ่ โดยมีมอเตอร์พัดลมควบคุมการไหลเวียนของอากาศและช่วยคัดแยกอากาศออกจากไอเสียได้ตามความต้องการ