ต้นแบบงานอาคารสีเขียว “สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์”

0
1433
article-002_02 article-002_03 article-002_04
article-002_05 article-002_06 article-002_07
article-002_08 article-002_09 article-002_10
article-002_11 article-002_12 article-002_13
article-002_15 article-002_16 article-002_17

“สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์” สถาบันศึกษาซึ่งอยู่ในกลุ่มธุรกิจซีพี ถือเป็นอาคารต้นแบบภายใต้คอนเซ็ปต์ “Green Building” มูลค่ากว่า 440 ล้านบาท ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม

สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (Panyapiwat Institute of Management= PIM) เป็นสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรีและโท ซึ่งอยู่ในกลุ่มธุรกิจซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และอาคารฝึกอบรมของกลุ่มซีพี ออลล์ บนเนื้อที่รวม 28 ไร่ ถือเป็นต้นแบบของงานก่อสร้างอาคารสีเขียว (Green Building) ที่มีความครบถ้วนทั้งเทคโนโลยีประหยัดพลังงานพร้อมรักษาสิ่งแวดล้อม อีกทั้งสามารถตอบโจทย์การใช้งานหลากลายขององค์กร

การออกแบบกลุ่มอาคารหลักทั้ง 3 อาคาร และอาคารเครื่องกล 1 อาคาร มูลค่ากว่า 440 ล้านบาท จะเน้นฟังก์ชันการใช้งานและการใช้พื้นที่อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะมีส่วนช่วยในด้านประหยัดพลังงาน ได้แก่ ทิศทางลม แสงแดด (การสะท้อนรังสีความร้อนและการส่งผ่านความร้อน) มีการจัดวางตำแหน่งอาคาร การใช้วัสดุลดความร้อน และการจัด landscape พื้นที่สีเขียวภายนอกอาคารอย่างชาญฉลาด อีกทั้งการใช้เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน การนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดมาใช้ซ้ำ และการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะ
“การก่อสร้างอาคารสถาบันจะสร้างความสมดุลและต้นแบบของอาคารจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นวิทยาทานกับผู้ที่ต้องการเข้ามาเรียนรู้ตัวอย่างงานออกแบบก่อสร้าง กรีน บิวดิ้ง อีกด้วย เทคโนโลยีที่เลือกเข้ามาใช้มีการทดสอบชัดเจนว่ามีประสิทธิภาพจริง โดยเฉพาะระบบปรับอากาศภายในอาคาร ถึงแม้ว่าจะมีการลงทุนสูงกว่าระบบปรับอากาศแบบเก่า แต่ในระยะยาว เทคโนโลยีระบบ VRF (Digital Scroll) ที่นำมาใช้นั้นจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ได้ถึง +- 0.5 องศาเซลเซียส จึงประหยัดพลังงานได้เป็นอย่างดี”

จุดเด่นของเทคโนโลยีดิจิตอลสโครล คือ ความสามารถในการปรับเปลี่ยนขนาดการทำความเย็นและการใช้พลังงานให้มากหรือน้อยตามความต้องการของผู้ใช้งาน จึงส่งผลให้เกิดการประหยัดพลังงานสูงสุดในการใช้งานจริง โดยจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอีกด้วย ถือเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งในการติดตั้งสำหรับอาคารสำนักงานและที่อยู่อาศัย

สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์บ่งบอกถึงเรื่องวิสัยทัศน์งานก่อสร้างและออกแบบที่เน้นประหยัดพลังงงานและเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี จึงเป็นส่วนสำคัญให้ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ในโครงการ “อิเมอร์สัน คัพ 2008 (Emerson Cup 2008)” ซึ่งเป็นอาคารหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัล เฉือนคู่แข่งทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดีย