กฟน. เปิดรับสมัครประกวดอาคารประหยัดพลังงานปีที่ 5

0
1742

กฟน.เดินหน้าโครงการค้นหาสุดยอดอาคารประหยัดพลังงานปี 5 เปิดรับสมัครอาคารประเภทโรงพยาบาล โรงแรม สำนักงาน และศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า โดยปีนี้เพิ่มประเภทรางวัลพิเศษ “อาคารนวัตกรรมพลังงานดีเด่น” และ “อาคารปรับปรุงด้านพลังงานดีเด่น” รวมมูลค่ารางวัล 5 ล้านบาท คาดหวังส่งเสริมต้นแบบอาคารประหยัดพลังงานและสร้างสำนึกอนุรักษ์พลังงานระยะยาว

20161028_pr01

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ในฐานะผู้จัดโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ได้จัดประกวดอาคาร MEA Energy Saving Building โดยดำเนินโครงการมาจนเข้าสู่ปีที่ 5 แล้วซึ่งในแต่ละปีจะเปิดรับสมัครอาคารกลุ่มเป้าหมายแตกต่างกันไป ทุกอาคารที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการประเมิน MEA Indexซึ่งเป็นค่าดัชนีการใช้พลังงานที่เหมาะสมของอาคารตนเองเทียบกับอาคารในประเภทเดียวกัน เมื่อผ่านเกณฑ์ตามที่ กฟน. กำหนดจะได้รับตราสัญลักษณ์ “กฟน.อาคารประหยัดพลังงาน” ในระดับที่ 1 และมีสิทธิ์เข้าแข่งต่อในระดับที่ 2 พื่อขอรับตราสัญลักษณ์ “กฟน.อาคารประหยัดพลังงานดีเด่น” และลุ้นเป็นสุดยอดอาคารประหยัดพลังงานของการไฟฟ้านครหลวงในแต่ละประเภทรางวัล

สำหรับการประกวดในปีที่ 5 ประเภทรางวัล”กฟน.อาคารประหยัดพลังงานดีเลิศ” อาคารที่สามารถเข้าร่วมได้ มี 4 กลุ่ม คือ โรงพยาบาล โรงแรม สำนักงาน และศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า มีมูลค่ารางวัลประเภทอาคารดีเลิศ ประเภทอาคารละ 1 ล้านบาท จำนวน 4 รางวัล รวมมูลค่า 4 ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของการไฟฟ้านครหลวง ที่มุ่งมั่นพัฒนาเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม ภายใต้แนวคิด “Leveraging for Tomorrow ต่อยอดสู่วิถีชีวิตอนาคต” โดยการเตรียมความพร้อมด้านระบบไฟฟ้า เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการเข้าสู่การแข่งขันของประเทศทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับโลก กฟน. ได้เพิ่มประเภทรางวัลส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานให้สำหรับอาคารเป็นรางวัลพิเศษ จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 5 แสนบาท ในประเภทรางวัล “อาคารนวัตกรรมพลังงานดีเด่น”(BEST OF INNOVATION AWARD) และประเภทรางวัล “อาคารปรับปรุงด้านพลังงานดีเด่น” (BEST OF IMPROVEMENT AWARD) โดยอาคารที่สามารถเข้าร่วมได้ มี 6 กลุ่ม คือ โรงพยาบาล โรงแรม สำนักงาน ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า ไฮเปอร์มาร์เก็ต และมหาวิทยาลัย

20161028_pr02

“กฟน. มุ่งหวังที่จะได้เห็นการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนทั้งในเรื่องของความใส่ใจในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและประชาสัมพันธ์ส่งเสริมสนับสนุนให้อาคารต่างๆ ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พลังงานในระยะยาว”

โดยสามารถส่งใบสมัครได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 59 นี้ ขอรับข้อมูลได้ที่ E-mail : meaaward@gmail.com และดาว์นโหลดใบสมัครได้ที่ www.meaenergysavingbuilding.net นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมติดตามกิจกรรมได้ตลอดเวลาผ่านทาง www.facebook.com/MEAAward