AIT R&D ร่วมพลังสื่อสากล เปิดเวทีเสวนา “We Change BEV Conversion” ก้าวสู่ความท้าทาย เปิดโลกพลังงานยุคใหม่ การดัดแปลงเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้า

0
386

ศูนย์วิจัยและพัฒนามูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย –AIT R&D ร่วมกับ บริษัท สื่อสากล จำกัด จัดเสวนา “We Change BEV Conversion” เปลี่ยนรถเดิม ท้าทายสู่โลกใหม่ ณ งานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 39 The 39 th Thailand International MOTOR EXPO 2022 ห้องประชุมจูปีเตอร์ 8-9 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี โดยมีบุคลากรสำคัญของวงการพลังงานทางเลือก ทั้งหน่วยงานภาครัฐบาล นักวิจัย นักวิชาการ ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก รวมถึงผู้ติดตามชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง แฟนเพจ AEITFLIVE เป็นจำนวนมาก โดยมี นายสุเมฆ ปัณฑรานุวงศ์ ประธานมูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน นายขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ ประธานบริษัทสื่อสากล จำกัด และประธานจัดงานมหกรรมยานยนต์ กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการเสวนา

ภายในงานเสวนานั้น เริ่มต้นด้วย ปาฐกถาพิเศษ “ ความท้าทายใหม่อนาคตประเทศไทย ” จาก นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ก่อตั้งและประธานที่ปรึกษา มูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย หลังจากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษ “อนาคตยานยนต์ไฟฟ้าไทย” โดยรศ. ดร.ยศพงษ์ ลออนวล กรรมการยานยนต์แห่งชาติ และ “ทางเลือกท้าทายยานยนต์สันดาปภายใน” โดยผศ.ดร.คุณากร คิดดี ประธานหลักสูตรวิศวกรรมอีเล็คทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี ซึ่งทั้ง 3 ท่านที่มากประสบการณ์ได้ให้มุมมองและข้อแนะนำสำหรับการก้าวไปสู้ความท้าทายใหม่ของวงการรถยนต์ไฟฟ้าและพลังงานสะอาด สำหรับผู้ประกอบการชาวไทยเป็นอย่างดี

หลังจากนั้นเป็นการร่วมเสวนา “ We Change….BEV Conversion ” โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์จากการลงมือปฎิบัติจริง ซึ่งประกอบไปด้วย ดร.วรวิทย์ จิรัฐติเจริญ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม “มาตรการส่งเสริมภาครัฐฉบับประชาชน” , นายจักรกฤช ตั้งใจตรง ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก “ความปลอดภัยและมาตรฐานการดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้า”, นายฐิติพงษ์ สุขนิตย์ วิศวกรผู้เชี่ยวชาญการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย “ประสบการณ์การใช้งานจริง” ,นายพงษ์ศักดิ์ เลิศฤดีวัฒนวงศ์ รองกรรมการฝ่ายขาย บริษัท เอ็ม จี เซลล์ ประเทศไทย จำกัด “อนาคตและทิศทางวงการยานยนต์ไฟฟ้าไทย” ,นายภูดิท คีตโรจน์ กรรมการผู้จัดการ เจ พี มอเตอร์ “ดัดแปลงรถแดง..ไฟฟ้า” และนายสุทธิเกียรติ ร่มโพธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.ที.เค.อี.วี. จำกัด “มอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า…เราทำได้” โดยเวทีเสวนานั้นได้มีการกล่าวถึงการอุปสรรค ความท้าทายและช่องทางที่ถูกต้องในการดำเนินงานการเปลี่ยนแปลงจากรถสันดาปเดิมเป็นรถไฟฟ้า ให้เกิดมีคุณภาพ ความปลอดภัยและถูกต้องตามกฎหมาย

มูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค ได้รับทราบถึงทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่จะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจการพาณิชย์ ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล แผนการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558-2579 ของกระทรวงพลังงาน ตลอดจนสร้างกระแสการรับรู้มาตราการส่งเสริมภาครัฐ มุมมองการดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้าและจักรยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับธุรกิจรายย่อยและประชาชนทั่วไป ซึ่งทางศูนย์วิจัยและพัฒนามูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย –AIT R&D ได้เตรียมพร้อมในการสร้างโอกาส เปลี่ยนถ่ายสู่ความท้าทาย และสร้างอาชีพใหม่ ให้กับธุรกิจพลังงานสะอาดของประเทศไทยสืบต่อไป โดยสามารถติดตามความเคลื่อนไหวต่างได้ที่ https://aeitfthai.org/ และทาง Facebook: https://www.facebook.com/AEITFLIVE