Solar Move กิจกรรม ข่าวเด่น บทความ ประชาสัมพันธ์

มูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรม“เปิดโลกพลังงานสะอาด เพื่อบ้านยุคใหม่ Alternative Energy for Smart Living

มูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย ( Alternative Energy Institute of Thailand Foundation ) ร่วมกับบริษัท อารียา  พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)ร่วมสนับสนุนนโยบายภาครัฐ ในการลดภาวะโลกร้อน จัดกิจกรรมแนะนำ ส่งเสริม การใช้พลังงานสะอาด ในภาคประชาสังคม ภาคครัวเรือน โดย จัดกิจกรรมในวันหยุด เสาร์-อาทิตย์เพื่อให้สมาชิกผู้อาศัยในโครงการ ได้มาพักผ่อน และเรียนรู้เรื่องพลังงานสะอาด โซลาร์เซลล์ อุปกรณ์ในบ้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนไทยในระดับนานาชาติ  ลูกบอลล์ดับเพลิงอัตโนมัติ กังหันลมระบบไฮปริด ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมทดลองขับยานยนต์ไฟฟ้าจริง ทั้งรถยนต์นั่ง รถกระบะ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ยี่ห้อ ดังในตลาดเมืองไทย โดยได้นำมาให้ประชาขนได้ทดลองขับถึงบ้าน

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมครั้งแรกของโครงการฯ โดยจัดขึ้นที่บริเวณพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ อารียา วิลเลท 3   บางนา- วงแหวน 

นายสุเมฆ  ปัณฑรานุวงศ์ ประธานบริหารมูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “โครงการนี้จะเป็นการช่วยกระตุ้นภาคประชาสังคม ปลดล็อคข้อสงสัยและความกังวลเกี่ยวกับพลังงานสะอาด โดยเฉพาะ แสงแดดที่เราคุ้นเคยในชีวิตประจำวัน  และยังเป็นการขานรับกับกระแสความนิยมในการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า เปิดให้ประชาชนได้ทดลองขับรถไฟฟ้าจริง และเลือกใช้ให้เหมาะกับการใช้งาน เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ เพราะสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นภาระหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่ต้องช่วยกัน”