ค่ายมอเตอร์ไซค์ระดับบิ๊กจากเอเซียและยุโรป รวมพลังร่วมพัฒนาแบตเตอรี่แบบถอดเปลี่ยนได้ สำหรับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า

0
8484

            หลังจากการลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงเมื่อวันที่ 1 มีนาคมที่ผ่านมา บริษัท YAMAHA Motor Co., Ltd., HONDA Motor Co., Ltd., KTM F&E GmbH และ PIAGGIO Group (PIA.MI) ได้ลงนามอย่างเป็นทางการในข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนกันของกลุ่มผู้ผลิตรถจักรยานยนต์แบตเตอรี่แบบถอดเปลี่ยนได้ หรือ Swappable Batteries Motorcycle Consortium (SBMC)

            ความร่วมมือนี้มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการใช้ยานพาหนะไฟฟ้าขนาดเบาอย่างแพร่หลาย เช่น โมเพ็ด, สกู๊ตเตอร์, รถจักรยานยนต์ สามล้อและสี่ล้อ ในภาคขนส่ง และเพื่อการจัดการวงจรชีวิตของแบตเตอรี่ที่ยั่งยืนมากขึ้นในบริบทของนโยบายสภาพภูมิอากาศระหว่างประเทศ สมาชิกผู้ก่อตั้งของกลุ่มบริษัทเชื่อว่าความพร้อมของระบบแบตเตอรี่แบบถอดเปลี่ยนได้ที่พัฒนาขึ้นโดยทั่วไปเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าแรงดันต่ำ

            จุดมุ่งหมายหลักของ Consortium คือการหาทางแก้ไขข้อกังวลที่ลูกค้าอาจมีเกี่ยวกับอนาคตของการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า เช่น ช่วงเวลาการชาร์จ, โครงสร้างพื้นฐาน และค่าใช้จ่าย ซึ่งจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายหลักสี่ประการ ได้แก่

            1. พัฒนาข้อกำหนดทางเทคนิคทั่วไปของระบบแบตเตอรี่แบบถอดเปลี่ยนได้

            2. ยืนยันการใช้งานทั่วไปของระบบแบตเตอรี่

            3. สร้างและส่งเสริมข้อกำหนดทั่วไปของ Consortium เป็นมาตรฐานภายในยุโรปและหน่วยงานมาตรฐานสากล

            4. ขยายการใช้ข้อกำหนดทั่วไปของ Consortium ไปสู่ระดับโลก

            ด้วยการทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สนใจและหน่วยงานมาตรฐานระดับชาติ ยุโรป และนานาชาติ สมาชิกผู้ก่อตั้งของ SBMC จะมีส่วนร่วมในการสร้างมาตรฐานทางเทคนิคระดับสากล ที่จริงแล้ว ความพร้อมใช้งานของสถานีชาร์จนั้นแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ และยังมีข้อมูลที่จำกัดสำหรับผู้ใช้ปลายทาง ดังนั้น ด้วยกลุ่มความร่วมมือนี้ YAMAHA, HONDA, KTM และ PIAGGIO มีเป้าหมายที่จะมีส่วนร่วมกับผู้มีอำนาจตัดสินใจในการพัฒนาและปรับใช้โครงสร้างพื้นฐานการชาร์จเพื่อส่งเสริมการเพิ่มขึ้นของรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก

            สมาชิกผู้ก่อตั้งทั้งสี่สนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดที่สนใจเข้าร่วมความร่วมมือเพื่อเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญของ SBMC เพื่อให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่แบบถอดเปลี่ยนได้ที่มีมาตรฐานจะมีจำนวนมากขึ้นในอนาคต และสำหรับผู้สนใจเข้าร่วม SBMC ก็สามารถติดต่อบริษัทใดบริษัทหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้งเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้