EVAT ผุดแคมเปญ “EVAT ร่วมใจต้านภัยโควิด 19” จับมือสมาชิกสมาคม ส่งมอบเงินค่าบำรุงสมาคมร่วมสมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัย โควิด-19

0
6772

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ผุดแคมเปญ “EVAT ร่วมใจต้านภัยโควิด 19” ร่วมมือสมาชิกสมาคมฯทุกภาคส่วน เตรียมส่งมอบเงินค่าบำรุงสมาคมฯ ที่ได้รับจากการรับสมัครสมาชิก เพื่อร่วมสมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัย โควิด-19 เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงการสร้างห้องระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ

          ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดในประเทศไทยอย่างเข้มข้น ยอดผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตรายวันเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยนำโดย คุณกฤษฎา อุตตโมทย์ นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย พร้อมด้วยสมาชิกทุกภาคส่วนร่วมกันเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสนับสนุนให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการดูแลรักษาสุขภาพและความปลอดภัยของทุกคนในสังคม จึงได้ริเริ่มโครงการ “สมาชิก EVAT ร่วมใจต้านภัยโควิด 19” ตามมติ ที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 64-06/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา

          โดยแคมเปญนี้มีวัตถุประสงค์ ในการนำเงินค่าบำรุงสมาคมที่ได้รับจากการรับสมัครสมาชิกของสมาคม ทั้งในรูปแบบสมาชิกสามัญนิติบุคคลและสมาชิกสามัญทั่วไปที่สมัครเข้ามาในช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2564 นี้รวมถึงทางสมาคมจะร่วมสมทบทุนเพิ่มเติมอีก 100,000 บาท โดยจะรวบรวมเงินเพื่อสมทบทุนเพื่อร่วมช่วยเหลือในโครงการกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 (และโรคระบาดต่าง ๆ) ผ่านช่องทางการโอนเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสวนจิตรลดา บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชีกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 (และโรคระบาดต่าง ๆ) เลขบัญชี 067-300487-3 ตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนสิงหาคม 2564

          คุณกฤษฎา อุตตโมทย์ นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย กล่าวว่า สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยและสมาชิกสมาคมฯ ทุกๆภาคส่วนได้ร่วมกันหาแนวทางอย่างจริงจังที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 ผ่านการสมทบทุนร่วมกับกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่มีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 และในขณะนี้ กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 กำลังเปิดรับบริจาคเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้มีที่มั่นในการต่อสู้กับโควิด-19 หรือโรคติดต่อที่จะมีในอนาคตอย่างมั่นคงยั่งยืนตลอดไป โดยมุ่งสร้างห้องระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ด้วยเหตุนี้ ทางสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย จึงเล็งเห็นความสำคัญและขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 (และโรคระบาดต่างๆ) ผ่านโครงการนี้

เกี่ยวกับสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (Electric Vehicle Association of Thailand)

            สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยเป็นสมาคมที่ไม่เเสวงหาผลกำไรโดยเเนวทางของสมาคมมุ่งส่งเสริมเเละสนับสนุนการเเลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านเทคโนโลยีเเละนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภทยังรวมไปถึงการให้คำปรึกษาข้อบังคับมาตรฐานเเละการดำเนินงานในการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยในปัจจุบันสมาคมมีคุณกฤษฎาอุตตโมทย์ทำหน้าที่นายกสมาคมเเละมีสมาชิกที่มาจากภาคเอกชนสถาบันศึกษารัฐวิสาหกิจเเละบุคคลทั่วไปรวมทั้งสิ้นกว่า 273 รายโดยทางสมาคมมีการกำหนดการจัดการประชุมในทุกๆเดือนเเละมีการเเบ่งคณะทำงานในด้านต่างๆเพื่อสนับสนุนเเละส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงเเละยั่งยืนติดตามข่าวสารของสมาคมได้ที่ www.evat.or.th