“สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ-ปตท.-ม.หอการค้าไทย” เปิดอบรมโครงการ พคส.

0
2631

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) และ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) ประจำปี 2562 หัวข้อเรื่อง “Digital Transformation : เทคโนโลยีเปลี่ยน โลกเปลี่ยน” ระหว่างที่ 3 สิงหาคม 2562 – วันที่ 7  กันยายน 2562 เวลา 9.00-16.00 น. ณ อาคาร 23 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย