IRPC รับโล่รางวัล Zero Accident Campaign 2019 ระดับประเทศ

0
2848

          บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC รับโล่รางวัลสถานประกอบกิจการที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงาน ให้เป็นศูนย์ประจำปี 2562 (Zero Accident Campaign 2019) ระดับประเทศ โดยมีคุณภาณุทัต เกียรติ์อนันต์ชัย รักษาการผู้จัดการฝ่ายบริหารคลังและจัดส่งผลิตภัณฑ์ เป็นผู้แทนรับโล่รางวัลระดับเงินต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ของแผนกคลังน้ำมันไออาร์พีซีอยุธยา คุณวชิรวัตติ์ อินอัฎพัฒน์ ผู้จัดการแผนกคลังน้ำมันชุมพร ผู้แทนรับโล่รางวัล ระดับทองแดง ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ของแผนกคลังน้ำมันไออาร์พีซีชุมพร และ คุณมีชัย สัณฐิติโกศล ผู้จัดการฝ่าย สายงานทรัพยากรบุคคล เป็นผู้แทนรับโล่รางวัล ระดับเงิน เป็นปีที่ 1 ของสำนักงานกรุงเทพฯ จาก คุณวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติครั้งที่ 33 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201-203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา