ออมสินประชุมทบทวนแผนปฏิบัติงาน-ติดตามผลการดำเนินงานของสายงานกิจการสาขา

0
2666

            เมื่ออาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานการประชุมเพื่อทบทวนแผนปฏิบัติงานและติดตามผลการดำเนินงานของสายงานกิจการสาขา ประจำไตรมาส 2/2562 โดยมีผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารของสายงานกิจการสาขาทั่วประเทศกว่า 1,000 คน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติงานพร้อมสร้างความเข้าใจและกำหนดทิศทางการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลังให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของธนาคาร และให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.ภูเก็ต