“ออมสินสร้างบ้านปลา รักษาทะเลไทย” ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ปัตตานี

0
2371


ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสินนำคณะผู้บริหาร และพนักงานธนาคารออมสิน ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม“ออมสินสร้างบ้านปลา รักษาทะเลไทย” ครั้งที่ 7 ณ หาดวาสุกรี ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี โดยมีคุณไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  คุณนิเดร์ วาบานายกสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้คุณภูเบศ จันทนิมิ นายกสมาคมการประมงจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมกิจกรรม

          เมื่อวันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสินนำคณะผู้บริหาร และพนักงานธนาคารออมสิน ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) “ออมสินสร้างบ้านปลา รักษาทะเลไทย” ครั้งที่ 7 ณ หาดวาสุกรี ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี โดยมีคุณไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  คุณนิเดร์ วาบานายกสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้คุณภูเบศ จันทนิมิ นายกสมาคมการประมงจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานราชการ ประชาชนในพื้นที่ และคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม CSR ดังกล่าว

            นอกจากนี้มีการวางปะการังเทียมชนิดคอนกรีตตามมาตรฐานของกรมประมง จำนวน 450 แท่ง เพื่อเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำ และเป็นการเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำ ณ จุดวางปะการังเทียม พิกัดละติจูด 6 องศา 44.690 ลิปดาเหนือลองติจูด 101 องศา 38.650 ลิปดาตะวันออก ในพื้นที่อ่าวไทยด้วย