วินด์เอนเนอร์ยี่มอบเสื้อเหลืองประดับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกให้หน่วยงานราชการ

0
2318

บริษัทวินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด (WEH) จัดทำเสื้อประดับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อมอบให้กับหน่วยงานราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่กังหันลม ตำบลห้วยบงและตำบลหนองแวง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายอำเภอ ไพฑูรย์ มหาชื่นใจ ร่วมเป็นตัวแทนรับมอบเสื้อจากนายภูนพพล ภู่พิพัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ WEH  ณ ที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562