กระทรวงพลังงานเปิดการอบรม & มอบหมวกหลักสูตร วพน. รุ่นที่ 13

0
2102
นายสุเมฆ ปัณฑรานุวงศ์ ประธาน AEITF (ขวา) วพน.รุ่นที่ 10 มอบหมวกให้รุ่นน้อง วพน.รุ่นที่ 13

เมื่อวานนี้ (17 มกราคม 2562) มีพิธีเปิดการอบรม และมอบหมวก “หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 13” (วพน. 13)  ณ Synergy Hall ชั้น 6 Energy Complex C ถ.วิภาวดีรังสิต ซึ่งมีการกล่าวรายงานพิธีเปิดโดยคุณกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน (พน.) และในฐานะประธานกรรมการบริหารสถาบัน  โดยดร. ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพร้อมกล่าวแสดงความยินดี ซึ่ง วพน.รุ่นที่ 13 นี้มีตัวแทนจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมเรียนหลักสูตรอย่างคับคั่ง อาทิ นายกีรพัฒน์ เจียมบุตร ผู้ว่าการ การไฟฟ้านครหลวง นายอนุพร อรุณรัตน์ ตัวแทนจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์และนายกสมาคมชาวภูเก็ต และนายพัฒนา ทิวะพันธุ์  เลขาธิการมูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย (AEITF) นอกจากนี้ จะมีกิจกรรมพี่รับน้อง วพน. 13 ในวันเสาร์ที่ 19–วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม ณ โรงแรมระยอง แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.ระยอง

นายพัฒนา ทิวะพันธ์ุ (คนที่ 3 จากซ้าย)