กิจกรรม

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจจัดสัมมนา “เศรษฐกิจไทยกับการเลือกตั้ง”

วันนี้ ( 17 มกราคม 2562) สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจจัดงานสัมมนาใหญ่ประจำปีโดยได้รับเกียรติจาก ดร.คณิศ แสงสุพรรณ  เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(สกพอ.) ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “เศรษฐกิจไทยกับการลงทุนในอีอีซี”  และมีการจัดสัมมนาในหัวข้อ “เศรษฐกิจไทยกับการเลือกตั้ง” วิทยากรโดยคุณไพบูลย์  นลินทรางกูร ประธานสภาธุรกิจตลาดทุน  นายกสมาคมนักวิเคราะห์และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด, คุณกัณญภัค  ตันติพิพัฒน์พงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.), รศ.ดร.เสาวณีย์   ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, คุณวรวุฒิ   อุ่นใจ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย ดำเนินรายการโดยคุณโศภณ  นวรัตนาพงษ์  ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม AB โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ