บมจ.บางจากฯ สนับสนุนห้องน้ำเสมอภาคประจำสถานีตำรวจพระโขนง

0
785

นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สนับสนุนการจัดสร้างห้องน้ำเสมอภาคประจำสถานีตำรวจนครบาล
พระโขนง เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพฯ โดยมี พ.ต.อ. ทินกร สมวันดี ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลพระโขนง เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท บางจากฯ อาคารเอ็มทาวเวอร์