สมาคมนักข่าวฯเสวนาถอดบทเรียนสุขภาพกรณีทำข่าวพื้นที่ถ้ำหลวง

0
775

วันนี้ (4 สิงหาคม) สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยนำโดยนายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ นายกสมาคม และพันธมิตร อาทิ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย ชมรมเพื่อเพื่อนช่างภาพ กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต แพทยสภา นักเรียนหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 6 และมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ จัดเสวนาถอดบทเรียนสุขภาพจากการลงพื้นที่ทำข่าวกรณีถ้ำหลวง ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมจัดทำโครงการตรวจสุขภาพพี่น้องสื่อมวลชน โดยเฉพาะทีมข่าวถ้ำหลวงทั้งผู้สื่อข่าว ช่างภาพ ผู้ช่วยช่างภาพและตำแหน่งอื่นๆ ทั้งที่ลงพื้นที่รายงานข่าวที่ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย และสื่อมวลชนทั่วๆไปทุกแขนง