กรรมการมูลนิธิสถาบันพลังงานฯพบผอ.สำนักงบฯ

0
617

เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 ปีที่ผ่านมา คณะกรรมการและกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทยนำโดยนายสุเมฆ ปัณฑรานุวงศ์  นายธิบดี หาญประเสริฐ  และนายนิทัศน์ เจือทิน เข้าพบนายสมศักดิ์  โชติรัตนะศิริ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง เพื่อแนะนำคณะกรรมการมูลนิธิและนโยบาย ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่จะดำเนินงานในปี 2559