จัดงานสัมมนาผลักดัน “โซลาร์รูฟเสรี”

0
690

“มูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย” ร่วมกับ “หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ” จัดงานสัมมนาเรื่อง “โซลาร์รูฟเสรี ความหวัง พลังงานไฟฟ้าไทย” ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม  โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค กรุงเทพฯ โดยมีแขกที่มีเกียรติเข้าร่วมงานและปฐกถาพิเศษ อาทินายอลงกรณ์ พลบุตรรองประธาน สปท. ดร.ประเสริฐ   สินสุขประเสริฐ รองผู้อำนวยการ สนพ. นายสุเมฆ ปัณฑรานุวงศ์ ประธานมูลนิธิฯ  นายอุดม  จีระวิวิธพร  รองประธานกรรมการ นสพ.ฐานเศรษฐกิจ และผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการบริหาร บมจ. เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)ฯลฯ