ชมรมช่างภาพการเมืองมอบทุนการศึกษา

0
1000

วันนี้ (วันที่ 6 พฤษภาคม 2561) ณ บริเวณห้องโถง อาคารรัฐสภา นายอลงกรณ์ พลบุตร อดีตรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) คนที่หนึ่ง และประธานที่ปรึกษาชมรมช่างภาพการเมือง เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตร – ธิดา สมาชิกชมรมช่างภาพการเมืองครั้งที่ ๙ โดยมีนายชัยยศ ศิริสวัสดิ์ ประธานชมรมช่างภาพการเมืองกล่าวรายงานสำหรับวัตถุประสงค์ในพิธีมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งชมรมช่างภาพการเมืองได้มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร – ธิดา สมาชิกชมรมช่างภาพการเมืองจำนวน ๘๐ ทุน และทุนช่างภาพเข้มแข็งให้แก่ช่างภาพ– ผู้สื่อข่าวอาวุโสที่ประสบความเดือดร้อนจำนวน ๖ ทุน


นอกจากนี้ ยังได้มอบทุนการศึกษาพิเศษเพื่อสังคม จำนวน ๔ ทุน โดยมอบให้น้องผู้บกพร่องทางการมองเห็น จำนวน ๒ ทุน และน้องผู้บกพร่องทางการได้ยิน จำนวน ๒ ทุน เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการศึกษา และเป็นกำลังใจให้น้อง ๆ มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและเป็นคนดีของสังคมต่อไปโดยหลังจากเสร็จพิธีสมาชิกชมรมช่างภาพการเมือง พร้อมคณะได้เข้าชมห้องระชุมรัฐสภา ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑