ปตท.ตั้ง”บิ๊กแก๊ส”เป็นตัวแทนจำหน่ายLNGให้ลูกค้ากลุ่มโรงงาน

0
2031

ปตท.ลงนามแต่งตั้ง “บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด “ ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ บริษัท เพาเวอร์  โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PSTC เป็นตัวแทนจำหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG ) ให้กับกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งอยู่นอกแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ  โดยจะช่วยลดต้นทุนผู้ประกอบการที่เคยใช้ LPG หรือน้ำมันเตา ลงได้ 3-5%

พิธีลงนามสัญญาซื้อขาย LNG  ระหว่าง บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด  เพื่อการนำไปจำหน่ายให้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต มีขึ้นเมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2561

นายวุฒิกร สติฐิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ จัดหาและตลาดก๊าซธรรมชาติ จำกัด  บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า  ความร่วมมือดังกล่าว  จะช่วยให้โรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่นอกแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ มีโอกาสที่จะได้ใช้เชื้อเพลิงที่สะอาด และมีต้นทุนที่ต่ำกว่าเชื้อเพลิงที่ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมใช้อยู่เดิม ทั้ง LPG และน้ำมันเตา ลงได้ประมาณ 3-5%

ทั้งนี้ ปตท.จะมีการลงนามเพื่อตั้งตัวแทนจำหน่าย LNG  ในลักษณะเดียวกันนี้ อีก ประมาณ 3-4 ราย โดยเชื่อว่า LNG จะเป็นเชื้อเพลิงในอนาคตสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

ที่ผ่านมาปตท.มีบทบาทในการจำหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กับกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตไฟฟ้า  กลุ่มผู้ค้าปลีกก๊าซธรรมชาติ  และก๊าซธรรมชาติภาคขนส่ง ผ่านระบบท่อส่งก๊าซ   ส่วน LNG เป็นการจำหน่ายผ่านทางรถบรรทุกและเรือบรรทุก LNG  ซึ่งความร่วมมือกับบิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จะช่วยขยายผลการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับภาคอุตสาหกรรม

นายภานุ  ศีติสาร ประธานกรรมการ บริษัท เพาเวอร์  โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PSTC และบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด กล่าวว่าในต่างประเทศมีการนำ LNG มาใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย เพราะเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาด ให้ค่าความร้อนที่สูงกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ  ช่วยให้ เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์  และลดภาวะโลกร้อน  สะดวกต่อการขนส่งในปริมาณที่มาก

ทั้งนี้ การที่บิ๊กแก๊สได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ค้ากลุ่มแรกของปตท. เพื่อทำสัญญาซื้อขาย LNG กับลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม  ในระยะเวลา10 ปี และต่ออายุสัญญาได้อีกคราวละ 10 ปี  รวมทั้งการมีความพร้อมเรื่องของทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์  และความพร้อมเรื่องเงินลงทุนในระบบท่อส่งและอุปกรณ์จัดเก็บก๊าซให้กับกลุ่มลูกค้า จะช่วยสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าหันมาใช้ LNG  เป็นเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้น