กรรมการที่ปรึกษา AEITF ใหม่เข้าพบรองประธาน สปท.

0
1502

กรรมการที่ปรึกษามูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย (AEITF) ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่นำโดยนายเมฆินทร์ เอียมสอาด (ซ้ายสุด) และนายนพดล รุ่งกิจจิตร์ไพศาล (คนที่สองจากขวา)  เข้าพบและเยี่ยมเยียนคุณอลงกรณ์ พลบุตร (คนที่สองจากซ้าย) ผู้ก่อตั้งและประธานที่ปรึกษามูลนิธิฯ และรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) โดยมีนายสุเมฆ  ปัณฑรานุวงศ์  ประธานมูลนิธิฯ (ขวาสุด) ให้การต้อนรับที่อาคารรัฐสภา