ประธาน AEITF รับมอบประกาศนียบัตร วพน.10

0
1482
คุณสุเมฆถ่ายภาพกับคุณนายชัยวัฒน์ วงศ์วานิช (ซ้ายสุด) ประธานเจ้าหน้าบริหาร บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา นายสุเมฆ ปัณฑรานุวงศ์ ประธานบริหารมูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย (AEITF) ได้รับมอบประกาศนียบัตร วพน.10 หรือหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สังกัดกระทรวงพลังงาน Energy Complex Building (ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์) จากนายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และรองประธานสถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) สำหรับรุ่น 10 มีผู้บริหารระดับสูงจากทั้งภาครัฐ และบริษัทเอกชนผ่านหลักสูตรอย่างเข้มข้นทั้งหมดจำนวน 78 คน