ธนาคารออมสินมอบเงินให้เด็กกำพร้า จ.เชียงราย

0
1149

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมคณะผู้บริหาร อาทิ คุณวิภาภรณ์ ชัยรัตน์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พนักงานธนาคารออมสิน และมูลนิธิออมสินเพื่อสังคมร่วมทำบุญและมอบเงินสนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวันจำนวน 100,000 บาท และทุนการศึกษาจำนวน 50,000 บาทให้แก่เด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาส พร้อมทั้งถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสณ