ประธาน AEITF เข้าพบผู้บริหารระดับสูง SME Bank

0
1815

วันนี้ (29 กันยายน 2560) นายสุเมฆ ปัณฑรานุวงศ์  ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย (Alternative Energy Institute of Thailand Foundation = AEITF) ได้เข้าพบผู้บริหารของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME Bank นำโดยคุณมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการธนาคาร คุณวรมิตร ครุฑโต รองกรรมการผู้จัดการธนาคาร และคุณอุบลรัตน์ คำแพง ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ของธนาคาร  เพื่อแนะนำมูลนิธิและกิจกรรมการต่างๆ ของมูลนิธิ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ณ สำนักงานใหญ่ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ

คุณอุบลรัตน์ คำแพง (ซ้าย) คุณวรมิตร ครุฑโต (ขวา) และคุณสุเมฆ ปัณฑรานุวงศ์ (กลาง)