วพน.จัดสัมมนาเศรษฐกิจฟื้นแต่พลังงานฟุบ?

0
1108

วันนี้ (14 กันยายน 2560) สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) ซึ่งเปิดอบรมหลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับนักศึกษา (วพศ.) หลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ (วพม.) และหลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับผู้บริหารระดับสูง (วพน.) ได้จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “เศรษฐกิจฟื้น … แต่ … พลังงานฟุบ?” ณ ห้อง Synergy Hall ชั้น 6 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ โดยพลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมีวิทยากรเข้าร่วมบรรยายอย่างคับคั่ง เช่น ดร.ทวารัฐ เสตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ. ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และนายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฯลฯ