สปท.เชิญเครือข่ายปฏิรูปฯอบรมสัมมนารุ่นที่1

0
1039


คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนองค์กรเครือข่ายเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ขอเชิญเครือข่ายปฏิรูปประเทศเข้าร่วมอบรมสัมมนา “ผู้นำการปฏิรูป (REORM LEADERs)” รุ่นที่ 1 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ คลิ๊กรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.reforms-net.com/

ทั้งนี้ การปฏิรูปประเทศ แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม 27 วาระ 42 เรื่อง 5 กลุ่มที่ว่า คือ 1.กลไกภาครัฐ 2.เครื่องมือพัฒนาฐานราก 3.เศรษฐกิจอนาคต 4.คน และ 5.โครงสร้างพื้นฐาน