ประธาน AEITF เข้าร่วมงานสัมมนาของ พพ.

0
668

วันนี้ (31 สิงหาคม 2559) นายสุเมฆ ปัณฑรานุวงศ์ (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานมูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย (AEITF) เข้าร่วมงานสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นต่อร่างนโยบาย และร่างคู่มือแนวทางการดำเนินการในการบริหารจัดการและกำจัดกากขยะที่เกิดจากโครงการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ณ ห้องกมลทิพย์ 2 โรงแรมเดอะสุโกศล

20160831_event01-2
วิทยากรซึ่งเป็นคณะที่ปรึกษาโครงการ