ประธาน AEITF เข้าพบ ผอ.สถาบันยานยนต์

0
879

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559  ที่สำนักงานใหญ่สถาบันยานยนต์ ซอยตรีมิตร ถนนกล้วยน้ำไท นายสุเมฆ ปัณฑรานุวงศ์ (คนที่ 3 จากซ้าย) ประธานมูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย (AEITF) นำคณะทำงานเข้าพบนายวิชัย จิราธิยุต (คนที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ (TAI) ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นเกี่ยวอุตสาหกรรมยานยนต์และรถยนต์ไฟฟ้า พร้อมปรึกษาหารือแนวทางในการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันในอนาคต