บีไอจีมอบออกซิเจนทางการแพทย์สำหรับใช้ในศูนย์พักคอย นิคมฯ อมตะซิตี้ ชลบุรีและอมตะซิตี้ ระยอง

0
15012

บีไอจีร่วมสนับสนุนออกซิเจนทางการแพทย์ต่อสู้วิกฤต COVID-19 ในประเทศไทย เร่งส่งมอบออกซิเจนทางการแพทย์พร้อมอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยในศูนย์พักคอย นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรีและอมตะซิตี้ ระยอง

            นายปิยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด (บีไอจี) ในฐานะผู้ผลิตออกซิเจนรายใหญ่ของประเทศ เปิดเผยว่า วันนี้ (27 สิงหาคม 2564)  บีไอจีได้เร่งส่งมอบออกซิเจนทางการแพทย์พร้อมท่อบรรจุออกซิเจน รวมถึงอุปกรณ์ปรับลดแรงดัน (Regulators) ให้กับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) โดยมีนายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน   เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปช่วยเหลือและสนับสนุนในการใช้รักษาผู้ป่วย COVID-19 ขั้นวิกฤตที่มีความต้องการใช้ออกซิเจนทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องในศูนย์พักคอยของกลุ่มอมตะใน จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง ซึ่งขณะนี้สถานการณ์ของ COVID-19 ยังมีการแพร่ระบาดในวงกว้าง ซึ่งบริษัทฯมีความเป็นห่วงเป็นใยต่อสถานการณ์ที่ต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้ โดยขณะนี้หลายหน่วยงานมีการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัคร หรือโรงพยาบาลสนาม เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 อย่างต่อเนื่อง 

            การสนับสนุนออกซิเจนทางการแพทย์ในครั้งนี้ บีไอจีเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความต้องการใช้ออกซิเจนทางการแพทย์เพื่อเพิ่มระดับออกซิเจนในร่างกายกรณีฉุกเฉิน ณ ศูนย์พักคอย (Community Isolation) ซึ่งภาคเอกชนนำโดย บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ปรับเปลี่ยนพื้นที่โรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และอมตะซิตี้ ระยอง จัดตั้งให้เป็นศูนย์พักคอยที่มีมาตรฐานด้านสาธารณสุข รองรับผู้ป่วย COVID-19 ที่จัดอยู่ในกลุ่มผู้ป่วยสีเขียว จำนวนกว่า 500 เตียง

            ทั้งนี้  บีไอจีจะให้การสนับสนุนการต่อสู้วิกฤต COVID-19 ให้กับทั้งหน่วยงานสาธารณะสุข มูลนิธิ อาสาสมัครต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทยจะคลี่คลายและกลับมาสู่ภาวะปกติ