เอ็กโก กรุ๊ป ร่วมสู้โควิด-19 มอบอุปกรณ์การแพทย์สนับสนุน“ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อเขตบางแค” ลดการแพร่เชื้อในชุมชน

0
10120

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป เคียงข้างคนไทยฝ่าวิกฤตโควิด-19 สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นแก่ “ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อเขตบางแค กรุงเทพฯ” ประกอบด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิชุด PPE ป้องกันเชื้อไวรัส ชุด CPE ป้องกันสารคัดหลั่ง หมวกอนามัย เฟสชิลด์ ถุงมือทางการแพทย์ ถุงคลุมเท้าและถุงคลุมรองเท้าพลาสติก เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าและเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติงานในศูนย์พักคอยฯ ให้มีความปลอดภัยจากการดูแลผู้ติดเชื้อ โดย นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป ได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ นางเยาวไพ กิ่งเงิน หัวหน้าชุด ฝ่ายรักษาความสะอาด ผู้แทนสำนักงานเขตบางแค เมื่อเร็วๆ นี้

          นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป กล่าวว่า สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงรุนแรงต่อเนื่อง ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อมีบทบาทสำคัญในการรองรับผู้ป่วยที่อยู่ในบ้านเรือนหรือชุมชน โดยการแยกผู้ป่วยมาพักคอย คัดกรองอาการและดูแลเบื้องต้น เพื่อรอการส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาล ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงที่ผู้ป่วยจะแพร่เชื้อไปยังคนในครอบครัวหรือชุมชนระหว่างการรอเตียง ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อยังมีความพร้อมในทุกด้านสำหรับการดูแลผู้ป่วย ทั้งทีมแพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมยารักษาและเครื่องมือทางการแพทย์ ก่อนหน้านี้ เอ็กโก กรุ๊ปได้สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ ชุด PPE และแอลกอฮอล์พ่นฆ่าเชื้อ ให้แก่ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อเขตหลักสี่ แล้วเช่นกัน

            “เอ็กโก กรุ๊ป ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อให้ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างคล่องตัวและมีความปลอดภัยสูงสุด เพื่อลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 และขอเป็นอีกหนึ่งพลังร่วมของประเทศในการบรรเทาปัญหาและสนับสนุนภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ อย่างเต็มความสามารถ”

            นับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอก 3 เมื่อต้นเดือนเมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน เอ็กโก กรุ๊ปมีนโยบายช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจด้านสาธารณสุขของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และอาสาสมัคร ในการรับมือกับภาวะวิกฤตโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่อง รวมมูลค่ากว่า 19 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังเดินหน้าให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการบรรเทาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง