“บีซีพีจี” มอบน้ำใจสนับสนุน สจล. ผลิตเครื่องจ่ายออกซิเจน High Flow

0
4893

                บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) โดยนายบัณฑิต สะเพียรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมให้การสนับสนุน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในการผลิตเครื่องจ่ายออกซิเจน High Flow จำนวน 10 เครื่อง สำหรับแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลน โดยมี ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สจล. เป็นผู้รับมอบ ณ ตึกอำนวยการ สจล.

                ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “บีซีพีจีมอบน้ำใจ การแบ่งปันที่ไม่มีวันสิ้นสุด” ซึ่งบีซีพีจีได้ดำเนินการมาตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิดในรอบแรก และยังคงสานต่อกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งกำลังใจให้คนไทยทุกคนที่ช่วยเหลือกันอยู่ ยังคงช่วยเหลือกันต่อไป