กิจกรรม

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจร่วมกับองค์กรผู้สนับสนุนมอบทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดาสมาชิกผ่าน “โครงการทุนการศึกษาบุตร-ธิดาฯ“ ปี 64

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจร่วมกับ 30 กว่าองค์กรผู้สนับสนุนมอบทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดาสมาชิกใน “โครงการทุนการศึกษาบุตร-ธิดาและสวัสดิการสมาชิกสมาคมฯ” เป็นสวัสดิการที่มอบให้กับสมาชิกอย่างต่อเนื่องตลอดทุกปี แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19ที่รุนแรงขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลให้ทางสมาคมฯไม่สามารถจัดพิธีมอบทุนตามวันและเวลาที่กำหนดได้ สมาคมฯจึงเปลี่ยนแปลงรูปแบบการมอบทุนเป็นการโอนเงินให้กับสมาชิกแทนการมารับด้วยตัวเอง ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.econmass.com
        สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกๆองค์กรเป็นอย่างสูง สำหรับการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตร – ธิดาของสมาชิกฯ ในปีนี้ แม้ในยามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะยังไม่คลี่คลายก็ตาม และหวังว่าสมาคมฯ จะได้รับการสนับสนุนจากองค์กรของท่านในโอกาสต่อไป