ธนาคารออมสินร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล

0
3399

เมื่อวันอังคารที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา คุณวิทัย รัตนากรผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสิน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันฉัตรมงคล ประจำปีพุทธศักราช 2564 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยมีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลและสวมหน้ากากอนามัยตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 อย่างเคร่งครัด ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่