ถวายการรับฝากเงินสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสิน ครบ 108 ปี

0
5276

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสินเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายการรับฝากเงิน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสิน ครบ 108 ปี วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ วังสระปทุม