PEA เชิญผู้ใช้ไฟ 7 จังหวัดสมัครร่วมโครงการ Smart Home PEA IHAPM เปิด–ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านแอป

0
5785

            การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) หรือ กฟภ.เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ Smart Home PEA IHAPM  โดยคัดเลือกผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ PEA ประกอบด้วยบ้านพักอาศัยและคอนโดมิเนียม ซึ่งชุดอุปกรณ์ PEA IHAPM จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยสามารถควบคุมการเปิด – ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้า ภายในบ้านพักอาศัยและอาคารสำนักงานได้ โดยการสั่งการผ่าน Application จาก Tablet หรือ Smart Phone ได้ทั้งระบบ IOS และ Android

             PEA จะเข้าไปดำเนินการติดตั้งชุดผลิตภัณฑ์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโดยขอสงวนสิทธิ์ในการจัดเก็บข้อมูลการใช้ไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่เข้าดำเนินการ สำหรับพื้นที่และจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า บ้านพักอาศัยและคอนโดมิเนียมที่เปิดรับเข้าร่วมโครงการอยู่ 7 จังหวัดดังนี้

            1.จังหวัดเชียงใหม่ แบ่งเป็นบ้านขนาดเล็ก 26 หลัง บ้านขนาดกลาง 10 หลัง บ้านขนาดใหญ่ 24 หลัง และคอนโดมิเนียม 20 ห้อง 2.จังหวัดชลบุรี  แบ่งเป็นบ้านขนาดใหญ่ 29 หลัง และคอนโดมิเนียม 10 ห้อง 3.จังหวัดระยอง แบ่งเป็นบ้านขนาดเล็ก 20 หลัง และบ้านขนาดกลาง 2 หลัง

            4.จังหวัดขอนแก่น แบ่งเป็นบ้านขนาดใหญ่ 9 หลัง และคอนโดมิเนียม 12 ห้อง 5.จังหวัดนครราชสีมา เป็นบ้านขนาดกลาง 9 หลัง  6.จัดหวัดอุบลราชธานี แบ่งเป็นบ้านขนาดเล็ก 15 หลัง และบ้านขนาดกลาง 7 หลัง และ 7.จังหวัดภูเก็ต แบ่งบ้านขนาดเล็ก 22 หลัง บ้านขนาดกลาง 13 หลัง บ้านขนาดใหญ่ 13 หลังและคอนโดมิเนียม 7 ห้อง

            สำหรับข้อกำหนดโครงการติดตั้งและทดสอบชุดผลิตภัณฑ์ มีรายละเอียดดังนี้

             1.ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีอินเตอร์เน็ต (Home Wi-Fi) ใช้งานภายในบ้านพักอาศัยและคอนโดมิเนียม

             2.บริเวณสวิทช์เพื่อควบคุมแสงสว่างจะต้องมีสายนิวทรัล ติดตั้งไว้ หากไม่มี PEA จะดำเนินการติดตั้งสายนิวทรัลบริเวณสวิทช์เพื่อควบคุมแสงสว่างเพิ่มเติมให้ โดยจะทำการติดตั้งรางเดินสายนิวทรัลเพิ่มเติมบริเวณดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

             3.PEA เริ่มดำเนินการติดตั้งชุดผลิตภัณฑ์ PEA IHAPM ตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 เป็นต้นไป