สถาบันยานยนต์จ้ดสัมมนา “อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในช่วงเปลี่ยนผ่าน” และ“ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมคมนาคมขนส่งแห่งอนาคต”

0
1721

วันนี้ (22 ตุลาคม 2563) สถาบันยานยนต์ได้จัดงานสัมมนา “อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในช่วงเปลี่ยนผ่าน” ภายใต้โครงการพัฒนาสารสนเทศยานยนต์ปี 2563 (ช่วง 9.00-12.00 น.) และงานสัมมนาเรื่อง “ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมคมนาคมขนส่งแห่งอนาคตกับการพัฒนาผู้ประกอบการไทย” ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน ปี 2563 (ช่วง 13.00-16.30 น.)  โดยคุณพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน  ณ ห้อง Mayfair C ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ