บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) รับ “รางวัลเกียรติคุณ”พัฒนาเรือโดยสารไฟฟ้า งานนวัตกรรมแห่งชาติ ปี 2563

0
3146

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA ได้รับ “รางวัลเกียรติคุณ” ประเภทองค์กรขนาดใหญ่ ด้านเศรษฐกิจ จากนวัตกรรม “เรือโดยสารไฟฟ้า MINE Smart Ferry” โดยนายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร EA  เป็นผู้รับมอบรางวัลจากนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี ที่เป็นประธานพิธี ในงานประกาศสุดยอดนวัตกรรมของประเทศไทย 2563 แสดงศักยภาพนวัตกรรมไทยสู้วิกฤตเพื่อโอกาสทางเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ
                “MINE Smart Ferry ถือเป็นนวัตกรรมเรือพลังงานไฟฟ้าโดยฝีมือคนไทย 100% ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ Li-ion ขนาด 800 KWh มาพร้อมเทคโนโลยี Super Fast Charge จาก EA Anywhere ที่ทันสมัยที่สุดของกลุ่ม EA ใช้เวลาชาร์จเพียง 15-20 นาที สามารถวิ่งได้เป็นระยะเวลา 3 ชม. ติดต่อกัน คาดว่าจะเริ่มให้บริการเป็นเรือโดยสารแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างปากเกร็ด-สาทร เชื่อมต่อกรุงเทพและนนทบุรี ภายในปลายปีนี้ โดยเส้นทางจะเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆ ยกระดับความสะดวกสบายให้กับการเดินทางแบบ New Normal ภายในมีระบบปรับอากาศและระบบฆ่าเชื้อโรคในอากาศ อุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉิน และรองรับผู้โดยสารได้กว่า 200 คน”
                รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ จัดประกวดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 16 เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ซึ่งได้ผลิตหรือคิดค้นผลงานนวัตกรรมที่มีคุณค่าเชิงพาณิชย์ ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันและส่งเสริมความสำเร็จด้านนวัตกรรมและกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวและสนใจนวัตกรรมมากยิ่งขึ้นในสังคมไทย